artikel

Van student naar QA-medewerker

Algemeen

Van student naar QA-medewerker

De studie is afgerond, je bent geslaagd en het is tijd om aan de slag te gaan in de voedingswereld. Judith ter Weele vond haar eerste baan in de Quality Assurance bij een sterk groeiende multinational. Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van deze startende QA’er? Welke obstakels vindt ze op haar weg? Dat noteerde Judith ter Weele in een ‘dagboek’. Dit artikel is verschenen in VMT 8 van 22 juni 2018.

Mijn eerste werkdag weet ik me nog goed te herinneren. Een beetje nerveus reed ik naar kantoor, tevens de productielocatie waar op dat moment nog een enkele productielijn voor donuts stond. De geur van de gefrituurde broodjes kwam me al tegemoet. Deze dag startte ik met mijn baan als quality assurance technician, een functie waarin ik zou bijdragen aan de borging en het bewustzijn in de hele organisatie op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Voordat ik daar begon, studeerde ik eerst Voeding en Gezondheid in Dronten, aan CAH Vilentum, en was ik later student Biologie, Voeding en Gezondheid in Almere. Tijdens deze laatste studie ben ik opgeleid tot spin in het web om ver – schillende groepen mensen te verbinden, waardoor nieuwe innovaties in gezond en duurzaam voedsel in gang worden gezet. Ik moet eerlijk toegeven: donuts zijn niet per definitie gezond, maar veel mensen worden er wel heel blij van. Ik vind het vooral belangrijk om de consument een goed en voedselveilig product te kunnen leveren. Dat leidde ertoe dat ik met enthousiasme aan deze baan begon.

Verwachtingen vs werkelijkheid

Wat waren mijn verwachtingen? Ik wist natuurlijk welke taken en gevraagde competenties er in de vacature stonden omschreven. Daarnaast sloten verschillende modules van mijn studie aan op het werkgebied, zoals Kwaliteitsgericht ondernemen. Daarbij kwamen kennisgebieden van kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen aan bod. Maar het meeste heb ik gehad aan de stage bij een producerend levensmiddelenbedrijf en het competentiegerichte onderwijs. De combinatie van de juiste kennis hebben en de juiste competenties bezitten maken het tot een succes. In grove lijnen kon ik me een voorstelling maken van mijn functie. Grofweg inderdaad, want een bedrijf heeft veel gespecialiseerde kennis in huis. Zo had ik er nooit bij stilgestaan dat een donut een gefrituurd product is. Nu vind ik dat vanzelfsprekend. En nu vind ik het ook vanzelfsprekend dat je de olie waarin hij gefrituurd wordt, met regelmaat controleert op onder meer vrije vetzuren en polaire delen. En zo zijn er veel meer zaken waar ik inmiddels ruime kennis over heb op gedaan.

Werkzaamheden van een QA’er

Inmiddels werk ik er nu ruim twee jaar en zijn er twee lijnen bijgebouwd en ingebruikgenomen: een croissantlijn en een lijn voor gevulde donuts. Gelukkig is het QAteam meegegroeid. Dat bestaat nu uit een quality manager en twee quality assurance technicians. Vaste werkzaamheden en onverwachte situaties wisselen elkaar af. Dagelijks controleer ik samen met mijn collega verschillende soorten registraties die medewerkers op de werkvloer tijdens het proces hebben verzameld. Zo heeft elk eindproduct zijn eigen specificaties wat betreft grondstoffen, eindgewichten, diameters van bijvoorbeeld donuts en kerntemperaturen van het product gedurende het proces. Natuurlijk gaat er tijdens een proces ook wel eens wat mis, waardoor het eindproduct niet naar wens is. Zo moest ik kort geleden nog een partij pink donuts blokkeren, van die typische Simpsonsdonuts met roze chocolade en witte hagelslag. Volgens de registraties schommelden de gewichten rond de ondergrens van de specificatie. Uit een nieuwe steekproef bleek het gemiddelde van de gewichten inderdaad net te laag te zijn. De producten zijn helaas afgekeurd.

Dilemma: afkeuren of niet

Ik heb gemerkt dat het vaak gemakkelijker gezegd is dan gedaan om de beslissing te nemen een partij af te keuren of vrij te geven. Gelukkig zijn er specificaties en objectieve waarden waaraan het product moet voldoen. Maar zou een klant het ook waarderen als je een grote hoeveelheid product afkeurt omdat de topping bijvoorbeeld onregelmatig verdeeld is? Dit kan behoorlijk lastig zijn met actuele onderwerpen als voedsel verspilling in je achterhoofd. Je zit vaak met een dilemma: nakomen van de afspraken met de klant tegenover afkeuren van een product dat prima eetbaar is. Hoewel er zoveel mogelijk objectieve gegevens worden verzameld, speelt je eigen mening bewust of onbewust ook mee. Waar de één een aantrekkelijke donut ziet, merkt de ander op dat het broodje aan de kleine kant is met een te dunne laag coating. In sommige gevallen kan het helpen transparant te zijn tegenover de klant en in overleg te bepalen wat de mogelijkheden zijn. Tot slot is het erg belangrijk om na te gaan wat de oorzaak is van het probleem en het op te lossen. Tijdens het dagoverleg wordt de dagelijkse gang van zaken besproken. Met hulp van collega’s kunnen dit soort situaties dan worden opgelost. De ene keer zijn het technische storingen die problemen veroorzaken en de andere keer gaat het om menselijke fouten. In zo’n geval is het soms nodig om bijvoorbeeld een extra QA-training te geven. Maar het kan ook gebeuren dat de weegschaal geen juiste waarden heeft aangegeven, waardoor registraties een verkeerd beeld vormen. Het gebeurt ook dat de oorzaak niet altijd direct duidelijk is of dat er geen eenduidige aanpak is voor een probleem. Het kost dan meer moeite en handelingen om het knelpunt aan te pakken.

Klachtenafhandeling

Nadat ik de informatie over de blokkade van de pink donuts heb geregistreerd in het systeem, ga ik over tot de klachtenafhandeling. Ook dit is een onderdeel dat thuishoort op de QA-afdeling. Dit kunnen klachten zijn die wij van onze afnemers ontvangen. Maar ook sturen wij zelf klachten naar leveranciers. Deze week bijvoorbeeld naar een leverancier van een van de verpakkingsmaterialen. De operators op de werkvloer gaven aan dat sommige delen van de folie waarin de donuts worden verpakt onbedrukt waren. Hoewel zo’n fout in eerste instantie onschuldig lijkt, kan dit grote gevolgen hebben voor het productieproces. Omdat de productie letterlijk aan de lopende band doorgaat, kun je het proces niet even stilzetten zonder gevolgen voor de kwaliteit van het product. Als een deel van proces niet soepel verloopt, kan dit heel veel afval opleveren. We zien natuurlijk allemaal liever dat alle donuts worden ingepakt in plaats van dat ze in grote bakken worden opgevangen en vervolgens worden afgevoerd naar een vergistingsbedrijf. Daarom is ook het belangrijk dit soort uitgaande klachten te communiceren, zodat de leverancier dit kan ver beteren. Het zorgt ervoor dat het proces soepeler verloopt. Andersom kunnen klanten een klacht hebben over het product. Regelmatig worden er steekproeven gedaan om te bepalen of de geleverde producten binnen de specificaties vallen. Is dit niet het geval, dan wordt er een klacht verstuurd die wij via de centrale kwaliteitsafdeling ontvangen. Het kan dan gaan om ovale donuts en croissants die te klein blijven na het afbakken tot productvreemde delen die een consument heeft gevonden. Wanneer dit laatste gebeurt, vragen wij dit deel meteen op om te onderzoeken of het uit de productie kan komen. In bijna alle gevallen blijkt het om voorwerpen te gaan die niet in de productie voor komen, maar die later in de route naar de consument in het product zijn terechtgekomen. Inclusief de vermoedelijk metalen vulling van de klant.

QA-trainingen geven

Deze week heb ik ook diverse QA-trainingen gegeven aan productiepersoneel. Ik vind het vooral leuk om te horen hoe zij hun werk ervaren en te bespreken wat we van elkaar kunnen leren. Daarnaast heb ik een glasronde gelopen. Deze klus heb ik deels naar volgende week moeten verplaatsen. Het is immers niet niks om alle glazen en plastic onderdelen in de productie van ongeveer 25.000 vierkante meter te moeten controleren op breuk of schade. Kenmerkend aan alle QA-werkzaamheden is dat ze erg gevarieerd zijn. Het zijn er bijna te veel om op te noemen. Dat maakt het vak erg interessant. Een ander kenmerk is dat er erg veel gegevens nauwkeurig vastgelegd moeten worden om bijvoorbeeld bij een audit relevant bewijs aan te kunnen tonen. Het is daarbij dan wel van belang dat je goed overzicht kunt houden en dat je nauwkeurig te werk gaat. Eén cijfertje verkeerd invoeren kan al betekenen dat je een ander product blokkeert dan bedoeld. Van nature ben ik wel nauwkeurig aangelegd, maar door deze functie is dit alleen nog maar meer ontwikkeld. Ook naast mijn werk maak ik hier gebruik van. Zo heb ik mijn boodschappenlijstjes op een haast autistisch georganiseerde manier op mijn laptop staan. De week eindigt met een schoonmaakcontrole van de productielijnen. Ik drink nog even een kop koffie – meestal zonder donut, hoor – en dan is het tijd voor het weekend.

Reageer op dit artikel