artikel

Belooft blockchain te veel?

Algemeen

Belooft blockchain te veel?

We horen het aan alle kanten: blockchain is een technologische doorbraak die, net als internet, ons leven blijvend gaat veranderen. ‘Met blockchain kunnen we weer vertrouwen op ons voedsel’. Maar als we wat kritischer lezen: ‘elegante oplossing op zoek naar probleem’ en ‘blockchain is een technische oplossing voor een sociaal en politiek issue’. Moet de voedingssector iets doen met deze technologie? Dit artikel is verschenen in VMT 3 van 9 maart 2018.

Een blockchain is in essentie een ketting van kopietjes, referenties aan data. In de voedingsindustrie kunnen alle producenten, vervoerders en handelaars van een product hun handelingen toevoegen aan de blockchain (een mooi voorbeeld zie je hier). Elke stap is voor iedereen op hetzelfde moment zichtbaar, inclusief eventuele problemen. Deze transparantie wordt vaak aan – gehaald als de kernwaarde van blockchain voor voedingssystemen. De herkomst is echter ook te achterhalen met bestaande technieken. Herkomst is op zich niet het vernieuwende aan blockchain. De innovatie zit hem in het decentrale en onveranderlijke karakter.

Decentraal beheren van data

Kwaliteitsgegevens eenvoudig en decentraal – gedistribueerd – beheren is veel vernieuwender. Wageningen UR, TNO en blockchainplatform The Fork hebben vorig jaar een eerste experiment gedaan met kwaliteitsgegevens op blockchain. Hierin zie je hoe boer, auditor, handelaar en retailpartij een decentraal netwerk vormen waarin ieder verantwoordelijk is voor de juiste invoer van eigen gegevens. Als de informatie niet klopt – als een auditor bijvoorbeeld constateert dat de gecertificeerde druiven van boer John niet conform de biologische richtlijnen zijn geproduceerd – kan de auditor in dit geval aangeven dat de informatie van boer John foutief is. Op datzelfde moment, een paar seconde nadat de auditor zijn informatie invoert, zien alle partijen dat de druiven niet meer biologisch gecertificeerd zijn. Dat is zeer vernieuwend. Een boer kan dan ook bijvoorbeeld de weg van zijn product volgen en inzien. Dit experiment laat duidelijk zien dat blockchain kwaliteitsmanagement veel efficiënter en betrouwbaarder gaat maken.

Applicaties in experimentele fase

De meeste blockchainapplicaties in de voedingsmiddelensector zijn in een experimentele fase. Vaak worden deze applicaties gestuurd door een technisch team dat de voedingssector wil laten zien dat het kan, zoals bij Ripe.io of IBM, of door ngo’s als FairFood, Provenance en Fairchain die ermee willen demonstreren dat het anders moet. Wijzelf zijn een ambitieuze applicatie gestart die het mogelijk maakt de hele toeleveringsketen van een product op een blockchainapplicatie te managen. We hebben al vele jaren ervaring met het transparent maken van ketenmanagement en voedselketens met Nederlandse retailers. Met onze PowerChain-oplossing testen we hoe de kwaliteitseisen en de herkomstgaranties (provenance) per partij en trans – actie kunnen worden bepaald en worden voldaan door smart contracten in de keten. Die worden per productgroep en activiteit van de ketenpartij bepaald. De inzichten die we daarmee verkrijgen, delen we graag met anderen, bijvoorbeeld op het Food Future Event in een parallelsessie over blockchain.


Food Future Event

Op het Food Future Event op 5 april in Den Bosch gaat een van de parallelsessies over blockchain. Leo Dijkstra, practice leader Blockchain bij IBM, legt het concept uit. Leontien Hasselman- Plugge belicht de kernwaarde voor voedselketens. Wat gebeurt er nu echt? Is deze technologie schaalbaar en wat kan ze op korte termijn voor u betekenen? Marieke de Ruyter de Wildt, founder blockchainplatform The Fork, schetst het internationaal perspectief en de mogelijk heden voor de toekomst. Zie parallelsessie 1.1 van het programma van het Food Future Event op 5 april. Reserveer deze datum in uw agenda en schijf u snel hiervoor in.

Reageer op dit artikel