artikel

Column Marjan Minnesma: Overstap naar duurzame energie relatief gemakkelijk

Algemeen

Column Marjan Minnesma: Overstap naar duurzame energie relatief gemakkelijk

In juni was de lancering van het nieuwe boek 100% duurzame energie in 2030. Het kan, als je wilt. Dit rapport in boekvorm is een update van de versie uit begin 2014 van Stichting Urgenda. Deze stichting heeft als doel de verduurzaming te versnellen. Bij het onderzoek en het schrijven van deze update werd ik blij verrast. Dit artikel komt uit de printuitgave van VMT 10.

Er was in die drieënhalf jaar heel veel veranderd en veel sneller dan ik soms doorhad. In elk geval veel sneller dan velen hadden verwacht. Wind energie op zee is sneller opgeschaald en spectaculair veel goedkoper geworden. Stiekem groeide ook de markt voor zonnepanelen in Nederland met 35 procent tot 148 procent per jaar. Dan gaat het hard. Die groei geldt ook voor elektrische voertuigen en deelauto’s. Dachten experts in 2014 nog dat zwaardere voertuigen niet elektrisch zouden kunnen rijden, maar op bijvoorbeeld lng of bio-lng. Nu verwacht men dat alle zware vrachtwagens, tractoren en ander zwaar verkeer eveneens elektrisch zijn in 2030. In kassen is veel meer vooruitgang geboekt dan gepland. Ik werd er blij van. De richting is goed, nu nog versnellen.

Industrie

De grote wijzigingen in het rapport hadden vooral te maken met de industrie, waar ik in 2014 nog niet diep in kon duiken. Nu heb ik dat wel gedaan, van de staalindustrie tot papier en chemie. Alle bedrijfstakken hebben oplossingen klaar liggen waarmee ze in 2030 op 100 procent duurzame energie kunnen draaien. Of dit daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van het volgende:
1. zien we de noodzaak en voelen we de urgentie;
2. zijn we bereid actie te ondernemen en leiderschap te tonen;
3. hoe kunnen we veranderen zonder om te vallen.
In vergelijking met bijvoorbeeld de staal industrie is de overstap voor de voedingsindustrie relatief gemakkelijk. Die stap vereist in grote lijnen deels elektrificatie van processen en de elektriciteit duurzaam zelf op wekken of inkopen en deels restwarmte met behulp van industriële warmtepompen weer op een hogere temperatuur brengen. Daarnaast hee_ de sector allerlei reststromen die benut kunnen worden, deels voor energie, maar vooral als grondstof in allerlei processen.

Handen ineenslaan

Als de voedingsindustrie de handen ineen slaat, kan ze de eerste projecten met industriële warmtepompen en eventuele andere nieuwe technieken op gang brengen, waarna iedereen er baat bij hee_. Een beetje steun van de overheid zou helpen, maar samen optrekken zou het meest helpen. Waarom concurreren op verduurzaming van het energiesysteem? Waarom afwachten wie de eerste stap zet en dus het meeste risico neemt? Laten we dat alsjeblieft samen oplossen voor een leefbare aardbol. Daarnaast zijn er natuurlijk product- en bedrijfsspecifieke oplossingen, maar eigenlijk is het beeld overal dat het kan als je het wilt. Overstappen op 100 procent duurzame energie is het allerbelangrijkste om een redelijke kans te houden op een systeem dat vol te houden is en waarin we goed kunnen samenleven. Begin met 100 procent groene energie in te kopen en ga dan zelf verduurzamen. De essentie is de vraag of we ons verantwoordelijk voelen voor een leefbare wereld en of we die extra stappen zetten. Saamhorig, samen de schouders eronder. Is er één goede reden om het niet te doen?
Zie ook: www.urgenda.nl/visie2030

Reageer op dit artikel