artikel

AH test DNA Greenfieldsvlees

Algemeen

AH test DNA  Greenfieldsvlees

Albert Heijn verkoopt in zijn winkels Iers vlees van Aberdeen Angus-runderen onder het Greenfieldsmerk. Maar hoe weet deze retailer zo zeker dat hij daadwerkelijke levert wat er op de verpakking staat? DNA-analyse van monsters uit de hele keten geeft hem daarover zekerheid.

De koeien van het Albert Heijn rundvleesmerk Greenfields lopen een groot deel van de tijd buiten. Ook is de Nederlandse consument zich steeds meer bewust van verschillende runderrassen en het effect van rijping en marmering op de eetkwaliteit van rundvlees. Voor veel klanten van de supermarkt is de keuze voor dit product dan ook een heel bewuste.

Om de authenticiteit van het Greenfieldsrundvlees te verifiëren, implementeerde Albert Heijn samen met zijn vaste vleesleverancier Hilton Meats Zaandam begin 2015 een DNA-traceerbaarheidsprogramma. Deze controles vallen binnen het pakket van borgingsmaatregelen van de retailer, zoals voedingswaarde-analyses en chemische analyses en de sensorische en Albert Heijn gebruikt daarvoor het DNAtraceback systeem van Identigen.

Dat is volgens de supermarkt een nauwkeurige manier om het rundvlees terug te traceren naar boerderijen die werken volgens duurzaamheidsprincipes en tegelijkertijd de rasauthenticiteit van Greenfields Aberdeen Angus-rundvlees te bevestigen. Dit systeem wordt momenteel gebruikt door supermarktketens en vleesverwerkende industrie in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord- Amerika. Identigen analyseert voor deze programma’s in totaal verschillende miljoenen monsters per jaar.

Integriteit levensmiddelenketen

Omdat DNA de natuurlijke, unieke bar code is van elk dier, is het zeer manipulatiebestendig. Het kan dan ook prima fungeren als een permanente vorm van productidentificatie, waardoor het een waterdichte wijze is om rundvlees te traceren van boer tot consument. Van onbewerkte vleesdelen, maar ook van gekookte en verder verwerkte producten kan hiermee de herkomst worden achterhaald.

Algemene toepassingen van Identigens DNA-technologie zijn: traceerbaarheid, rasauthenticatie, ouderschapsanalyse, diersoortenanalyse – kwalitatief en kwantitatief –, bevestiging specificatie-eisen en de ontwikkeling van productkwaliteits continuous improvement loops, zoals verbetering van de eetkwaliteit (malsheid). De DNA-programma’s worden toegepast in rundsvlees, varkensvlees, kippenvlees, schapenvlees en visproducten als garnalen en zalm.

Karkassen bemonsteren

In alle slachterijen in Ierland die runderen slachten voor het Greenfields Aberdeen Angus-product van Albert Heijn wordt ieder runderkarkas dat voldoet aan de specificatie-eisen binnen het DNA-programma bemonsterd. Met een gepatenteerdmbemonsteringsstaafje wordt een klein beetje vlees, ongeveer 0,5 gram, genomen.

Tegelijkertijd wordt via de barcode op het staafje het monster-ID aan het karkas-ID gekoppeld, inclusief de levensgeschiedenis van het rund. Het vleesmonster wordt in het lab met een PCR (Polymerase Chain Reaction) en een serie van DNA-markers genaamd SNP’s (Single Nucleotide Polymorphism) geanalyseerd en vastgelegd in de centrale database van Identigen.

Door deze werkwijze is het mogelijk om de herkomst van de veehouderij en van het afzonderlijke dier aan te tonen. Deze technologie is niet alleen geschikt voor onbewerkt vlees en vis, maar ook voor gehaktproducten die vlees bevatten van een aantal runderen van verschillende herkomst, en gekookte en verder verwerkte producten. Ook in die gevallenkan het DNA worden geanalyseerd. Als dat erg moeilijker gaat, bijvoorbeeld door erg hoge temperatuurbewerking van het product, zijn smaak en textuur vaak al niet meer acceptabel voor de consument. 

Verificatie en traceerbaarheid

Het DNA-programma zoals dat is geïmplementeerd binnen Hilton Meats Zaandam, verifieert een statisch verantwoord aantal monsters van de inkomende grondstoffen en van het eindproduct dat naar de winkels gaat. De DNA-profielen van de daar bemonsterde producten worden vergeleken met die van de gerelateerde karkassen. Resultaten worden normaal gesproken wekelijks of maandelijks gerapporteerd, om compliance met de productspecificatie te bevestigen.

De DNA tracebackprogramma’s worden voornamelijk toegepast voor monitoring van de leveranciersketen. Afhankelijk van de situatie is het echter ook mogelijk om producten te traceren naar de herkomst, binnen 48 uur van de ontvangst van het monster.

Grensverleggend

Albert Heijn is grensverleggend binnen de Europese supermarkten. De invoering van het Aberdeen Angus DNA-programma toont een progressieve mentaliteit, in een supermarktwereld waar merkdifferentiatie belangrijk is en waar consumenten productclaims steeds meer op de proef stellen. Door de succesvolle implementatie van dit DNA-programma en de voordelen die het biedt, is Albert Heijn nu de mogelijkheden aan het bekijken voor het toepassen van de DNA-tracebacktechnologie voor andere productcategorieën zoals varkensvlees, kip, schapenvlees en visproducten.

“Met de groeiende belangstelling van de consument in de herkomstclaims van producten, zijn wij ervan overtuigd dat we met behulp van Identigens DNA-technologie de kwaliteit binnen onze keten nog beter kunnen borgen”, aldus Rob van de Straat, senior qualitymanager Trusted Products bij Albert Heijn. Identigen zelf blijft met behulp van next generation sequencing en genoomprofileringstechnologie continu werken aan de verdere ontwikkeling voor kostenefficiënte DNA-technologie voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.

De ontwikkelingen binnen de DNA-technolgie gaan erg snel, waardoor er naast kostenefficiëntie en analysesnelheid ook nieuwe toepassingen mogelijk worden. Op dit moment past Identigen dit ook al toe voor het bepalen van de authenticiteit van kruiden en specerijen.

Reageer op dit artikel