artikel

Traceerbaarheid topprioriteit NVWA

Algemeen

Traceerbaarheid topprioriteit NVWA

De NVWA geeft hoge prioriteit aan traceerbaarheid. VWS zet tijdens het EU-voorzitterschap in op reductie van gebruik van antibioticum en van zout, verzadigd vet en calorieën in voeding. Ook voor misleidende etiketten is meer aandacht. De NVWA handhaaft, terwijl VWS onderzoekt welke informatie op het etiket als misleidend wordt ervaren, zo leerde VMT’s bijeenkomst Levensmiddelenwetgeving 2015

Download pdf

Reageer op dit artikel