artikel

Zwitserse kaas en HACCP, een mooie combinatie

Algemeen

De HACCP-methode, zoals die in 1993 is vastgesteld in de Codex Alimentarius, geldt als de standaard voor het analyseren en beheersen van gevaren voor de voedselveiligheid. Sindsdienhebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Aan de hand van algemene principes voorrisicoanalyse wordt meer helderheid gebracht in twee van deze ontwikkelingen, namelijk hetgebruik van een risicomatrix en de operationele basisvoorwaarden volgens ISO 22000.

Reageer op dit artikel