artikel

IFS trekt de touwtjes aan

Algemeen

Duitse retailers, verenigd in de International Food Standard, zijn ontevreden over de prestaties van diverse bedrijven met een IFS-certificaat. Zij veroorzaken namelijk nog te veel ernstige klachten bij hun afnemers. Ook uit contacten met de organisaties achter de BRC (British Retail Consortium) en GlobalGap blijkt dat er onvrede heerst. Men vindt dat het niveau omhoog moet. De IFS neemt als eerste aanvullende maatregelen.

Retailers klagen bij de IFS-organisatie over afwijkende producten die geleverd zijn door bedrijven met het IFS-certificaat. De IFS heeft daarom begin februari op de CIES-bijeenkomst in Barcelona een zeer duidelijk signaal afgegeven: de certificering moet beter, anders verdwijnt het vertrouwen in dit certificaat. IFS zal certificerende instellingen (CI’s) nadrukkelijk aanspreken op klachten over gecertificeerde bedrijven en de CI’s zonodig beboeten.

Ter preventie stelt IFS zwaardere eisen aan de training en examinering van auditoren. Ook zal IFS auditrapporten geautomatiseerd op onregelmatigheden controleren en zal een IFS-medewerker periodiek als witness met audits meelopen of achteraf een controleaudit uitvoeren. Voldoet een auditor of een certificerende instelling niet, dan volgt een boete of uitsluiting.

Fabrikanten
Heeft de certificerende instelling volgens IFS ten onrechte een certificaat verstrekt, dan wordt dit ingetrokken. De fabrikant krijgt de eerste zes tot twaalf maanden geen gelegenheid meer het IFS-certificaat te behalen waardoor leveranties mogelijk in gevaar komen.

Volgens de IFS-standaard moet een auditor bij een wezenlijke afwijking van een belangrijk criterium, een wettelijke of voedselveiligheidseis of productconformiteit, deze afwijking classificeren als een major non-conformity en in bepaalde gevallen zelfs als een KO non-conformity (Knock Out). In het laatste geval moet de gehele audit worden herhaald.

Ook moet de auditor bij een wezenlijke afwijking een C of D score op de betreffende criteria eerder tot een major afwijking bestempelen.

Daarnaast vindt de IFS, net als de BRC, dat de auditor de betrokkenheid van het management nadrukkelijker moet toetsen. Is het management onvoldoende op de hoogte of laat men wezenlijke afwijkingen toe, dan moet er een KO volgen op directieverantwoordelijkheid (1.2.4.); vindt er onvoldoende verbetering plaats: een KO op corrigerende acties (5.11.2.).

Klachten
Het aantal en soort klachten is in de ogen van de IFS nadrukkelijker maatgevend voor de vraag of een bedrijf wel of niet het IFS-certificaat verdient. De auditor zal daar dus extra aandacht aan moeten besteden waarbij ernstige klachten en een gebrek aan verbetering tot afwijkingen zullen leiden. Daarom hierbij een oproep aan alle bedrijven die een IFS-certificaat hebben of willen behalen: zorg voor een effectieve klachtenprocedure met een goede oorzaakanalyse die verbeteringen initieert en borgt.

Zorg daarnaast voor een zorgvuldig ‘management of change’ validatie en verificatie van nieuwe producten en processen. En zorg ervoor dat het management inhoudelijk betrokken is bij deze onderwerpen via een gedetailleerde periodieke rapportage en een goed onderbouwde input voor de managementreview.

Wees hierin volledig en transparant voor de auditor. Laten we voorkomen dat productklachten op het niveau van de IFS-organisatie ter sprake komen.

Reageer op dit artikel