artikel

Het hoofd kwaliteitbeheersing

Algemeen

Met mensen werken aan het verbeteren van een mooi product, dat waardeert Hanneke Vriend (41 jaar) in haar functie van hoofd kwaliteitsbeheersing bij Grolsch. Ze verdeelt haar aandacht tussen het managen van een afdeling met 22 medewerkers en bedrijfsbrede kwaliteit- en innovatieprojecten.

Wat is uw taak als hoofd kwaliteitbeheersing?
“Mijn werk omvat verschillende taakgebieden. Ik ben verantwoordelijk voor de ‘quality control’ van het bier. Daaronder vallen het smaakpanel en een laboratorium voor microbiologische, fysische en chemische analyses. Ik coördineer de kwaliteitsystemen, zoals ISO, HACCP, GMP+ en tracking en tracing. Het derde gebied is de kwaliteit van verpakkingen, daarvoor is een specialist verantwoordelijk. Belangrijk is ook de klachtafhandeling. Een klachtenmanager behandelt alle klachten afkomstig van consumenten en klanten uit de horeca en distributiekanalen.
Naast het aansturen van de afdeling ben ik betrokken bij allerlei projecten, zoals de nieuwe verpakkingen. Kwaliteit is binnen Grolsch heel belangrijk. Dat betekent dat we al in de beginfase van elk project kijken naar de kwaliteit.”

Wat is het belangrijkste kwaliteitaspect van bier?
“De smaak. Grolsch is bier met karakter. Die unieke smaak, iets bitterder dan andere bieren, is absoluut het belangrijkste kwaliteitaspect. Dat geldt ook voor de speciaalbieren, zoals Blond, Weizen, Herfstbok en Lentebok. Ook de kwaliteit van de verpakking is heel belangrijk. We zijn bekend van de beugelfles. Sinds kort zijn nieuwe meermalige flessen en kratten op de markt. Die hebben een heel andere uitstraling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen.”

Wat vindt u leuk aan uw werk?
“Het werken met mensen, het bezig zijn met verbeteren en het op de markt zetten van een mooi product. We maken bier, en bier is emotie. Veel mensen drinken bier en hebben er een mening over. Bij Grolsch maken we bier met aandacht voor traditie, vakmanschap en innovatie. Dat balanceren tussen die uitersten maakt het interessant.”

Hoe ziet uw werkweek eruit?
“Heel afwisselend. Standaard zijn vergaderingen met de productie, overleg met mijn eigen afdeling, het monitoren van de kwaliteitsaspecten en de klachten. Verder besteed ik veel tijd aan projecten. Op dit moment speelt bijvoorbeeld het ketenproject mout, waarin we samen met leveranciers en boeren kijken wat de gevolgen zijn van de moutkwaliteit in ons proces.”

Wat is de belangrijkste eigenschap voor een hoofd kwaliteitbeheersing?
“Onafhankelijkheid. Je moet vasthouden aan de afgesproken kwaliteit. Ook is het belangrijk om kwaliteit in de hele organisatie over de bühne te kunnen brengen. Alle medewerkers blijken hun eigen beeld te hebben bij ‘de waarde van Grolsch’. Dat varieert van de kwaliteit van het bier tot de verpakking en het etiketontwerp. Daar willen we de komende tijd meer lijn in brengen.”

Wat speelt er op dit moment binnen uw bedrijf?
“Dit jaar willen we alle gegevens die we verzamelen met kwaliteitsanalyses beter gaan gebruiken. Informatie verzamelen doen we al lang. De stap naar het analyseren van gegevens hebben we gezet. Nu willen we dit gaan gebruiken als input voor verbeterprojecten. Dat doen we nu ook, maar nog te versnipperd. Met TPM (Total Productive Maintenance), dat we al toepassen in de productie, willen we dit structureler aanpakken.”

Wat drinkt u zelf het liefst?
“Inmiddels is dat bier. Een paar jaar geleden dronk ik het liefst rode port. Dat is veranderd sinds ik bij Grolsch werk. Ik ben bier meer gaan waarderen. Mijn voorkeur gaat uit naar speciaalbier, zoals Bok en Weizen.”

Reageer op dit artikel