artikel

Incidenten melden is verplicht

Algemeen

Traceerbaarheid regelen en incidenten met onveilige levensmiddelen melden, dat zijn de eisen waaraan voedingsmiddelenproducenten moeten voldoen sinds 1 januari. De VWA richt het toezicht dit jaar vooral op de meldingsplicht. Het niet melden van een incident wordt gezien als ernstige overtreding: er volgt direct een boeterapport.

“De General Food Law, die sinds 1 januari van kracht is, is duidelijk: de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf. Dat geldt voor de productie van veilige voedingsmiddelen, voor het opzetten van een traceerbaarheidssysteem en voor het melden van incidenten. Als VWA hebben we heel bewust het eerste kwartaal geen controles uitgevoerd maar alleen voorlichting gegeven. We hebben bedrijven actief benaderd via bijeenkomsten, vakbladen, brancheverenigingen en de FNLI.” Aan het woord is Hans Beuger, inspecteur Levensmiddelen bij de VWA.

Melden of boete
In het eerste kwartaal heeft de VWA bijna 30 meldingen ontvangen van incidenten met onveilige producten. Vijf daarvan betroffen schadelijke producten. Beuger vermoedt dat het werkelijke aantal incidenten groter is: “Onder het begrip ‘onveilige producten’ vallen niet alleen schadelijke, maar ook ongeschikte producten. Bedrijven zijn verplicht om deze incidenten te melden, ook als producten nog niet in de winkel liggen. We hebben de indruk dat het aantal meldingen het topje van de ijsberg is, gezien het aantal productiebedrijven en het assortiment in supermarkten. We vragen ons af of het bedrijfsleven op dit punt zijn verantwoordelijkheid neemt. Om dit te verifiëren, zullen we de komende maanden intensiever controleren. We gaan steekproefsgewijs op zoek naar onveilige producten in de markt. We gaan daar kijken waar we meldingen verwachtten en ze niet hebben gekregen. Het niet melden van incidenten is een ernstige overtreding. De consequentie is direct een boeterapport. De hoogte van de boete bedraagt vierhonderdvijftig of negenhonderd euro, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.”

Koudwatervrees
Bedrijven zijn huiverig om incidenten te melden, heeft Beuger ervaren op voorlichtingsbijeenkomsten. “We merken dat bedrijven last hebben van koudwatervrees. Ze zijn bang dat berichten meteen op onze website en in het nieuws verschijnen. Dat is niet de bedoeling. De VWA gaat verstandig met de meldingen om. Stille recalls, van producten die de consument nog niet hebben bereikt, komen niet op onze website. Bij recalls waarbij het bedrijf de consument heeft gewaarschuwd, nemen we de advertentietekst van het bedrijf over op onze website. Bedrijven moeten niet het gevoel hebben dat ze aan de schandpaal worden genageld, maar aan de andere kant wil de VWA ook openheid van zaken geven aan de consument.”

Beuger onderstreept het belang van de meldingsplicht: “De Europese wetgeving staat of valt met een tijdige en juiste melding. Als productiebedrijven grote partijen op de Europese markt brengen, dan kunnen incidenten grote gevolgen hebben. Het is dus belangrijk om dat zo snel mogelijk te melden. Alleen een recall houden is niet voldoende, ook melding aan de VWA is verplicht.”

Traceerbaarheid
De VWA is niet van plan om op korte termijn actieve inspecties puur gericht op traceerbaarheid uit te voeren. “Traceerbaarheid gaan we inbouwen in de reguliere inspecties. We kijken of traceerbaarheidssysteem en -procedures aanwezig zijn. We gaan de systemen niet toetsen, dat is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. De meldplicht voor incidenten heeft nu onze prioriteit.”

Reageer op dit artikel