artikel

Traceren met ICT

Algemeen

Om aan de wettelijke verplichting voor traceerbaarheid te voldoen, is ICT niet noodzakelijk. Automatisering biedt wel de mogelijkheid de verzamelde data te gebruiken voor verbetering van productieprocessen en marketing, zo bleek uit praktijkcases op het congres van VMT en Rijnconsult over Traceerbaarheid en ICT. Voorlopers in de industrie wachten op een standaard waar bedrijven en ketens bij aan kunnen sluiten.

Reageer op dit artikel