artikel

‘Outsourcen is kwestie van wennen’

Algemeen

Ruim een jaar geleden heeft aardappelverwerker Aviko de afvalwaterzuivering uitbesteed aan Waterstromen BV, een dochteronderneming van Waterschap Rijn en IJssel. Daaraan vooraf ging een lange periode van kennismaken en contractbesprekingen. Beide partijen zijn tevreden over de huidige gang van zaken. Wederzijds vertrouwen vormt de basis van de samenwerking.

Reageer op dit artikel