Events

Food Safety Event | 28  november 2019

Voedselveiligheid research

Hoe krijg je opkomende potentiële voedselveiligheidsrisico’s goed op de radar? Hoe kunnen ketens gaan leren van elkaars ‘witte vlekken’? Hoe borg je de voedselveiligheid van een keten en waarom is ketenborging.nl hier zo belangrijk bij?

Dergelijke vragen staan centraal tijdens het plenaire ochtendprogramma van het Food Safety Event op 28 november. ’s Middags wordt via breakout sessies dieper ingegaan op issues van de werkvloer.

Bekijk het programma >
Meld u aan >
Heeft u vragen?

Blockchain Event | 10  december 2019

Vijf jaar geleden was de term ‘blockchain’ vooral bekend in de financiële sector. Maar dat begint te veranderen. Ook in de voedingsmiddelenindustrie gaan steeds meer bedrijven en organisaties met de blockchaintechnologie aan de slag.

Gaat blockchain de levensmiddelenindustrie onherkenbaar veranderen? Wat betekent het voor de verhoudingen in de keten, product en retailer? En wat voor effect heeft blockchain op functies als die van de kwaliteitsmanager? Dergelijke vragen staan centraal tijdens het Blockchain Event in food op dinsdag 10 december.

Bekijk het programma >
Meld u aan >
Heeft u vragen?

 

VMT Events 2020 ‘save the dates’

7 april 2020 | Food Future Event

Eat Art food future 1.jpgDe foodsector staat voor enorme uitdagingen. Het voedselsysteem moet duurzaam en circulair worden. Er moet meer ruimte komen voor plantaardige voeding, minder voedselverspilling, meer verser, minder bewerkt eten en duurzamere productie. Hoe gaat de voedingsindustrie hierop in spelen? Wat wordt er van leveranciers, producenten en retailers verwacht? Wat gaan zij er uiteindelijk mee doen? Dit soort vraagstukken komen tijdens het programma aan bod. 7 april 2019, locatie nader bekend. Aanmelden kan vanaf november 2019.  Voor vragen over dit event kunt bij deze adressen terecht.

Eerdere events:

18 jun 2020 | Food Law Event

Klik hier om het programma van 2019 terug te zien. De presentaties van het event van 2019 vindt u hier.

Bekijk enkele lezingen terug van eerdere VMT events

Marian Geluk, Food Future Event april 2019 over productverbetering en voedselkeuzelogo

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kondigde op het Food Future Event op 9 april aan dat er eind 2019, begin 2020 een voedselkeuzelogo ligt. Wordt dat de bewierookte Nutri-Score? Blokhuis houdt zich op de vlakte. Ook de voedingsindustrie heeft nog geen keuze gemaakt. Eerst maar eens een gedegen afweging van de voor- en nadelen van de verschillende logo’s en een kosten-batenanalyse maken, stelt Marian Geluk van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Mr. W. Sorgdrager, voorzitter Commissie Fipronilonderzoek, Food Safety Event november 2018. Voormalig procureur-generaal, minister van justitie en lid van de Raad van State

Zoals zo vaak bij een incident, is er door de betrokken actoren niet optimaal gehandeld. Uit die fouten of nalatigheden zijn lessen voor de toekomst te trekken. Het is zaak dat daaraan ook gevolg wordt gegeven. Niet zozeer door weer allerlei nieuwe regels te bedenken, maar door de bestaande regels toe te passen. Dat wil nog wel eens achterwege blijven.

Gonda Laporte (NVWA) – De eerste Staat van Voedselveiligheid. Food Safety Event november 2018

De NVWA publiceerde 7 juni de eerste Staat van Voedselveiligheid. De toezichthouder wil daarmee bijdragen aan een op kennis gefundeerde, maatschappelijke discussie over voedselveiligheid; een discussie die kan leiden tot een gezamenlijke agenda van overheid, bedrijfsleven en samenleving om de voedselveiligheid zeker te stellen. Hoe denkt zij dit strategische document verder te ontwikkelen?

Derk Oorburg, directeur Quality Assurance Vion Nederland – Food Safety Event november 2018:

Sorgdrager wees in haar rapport met een grote beschuldigende vinger naar de eiersector, de NVWA en het beleid. Ook de verwerkende industrie die de bewuste eieren en ei-producten afneemt kent natuurlijk haar verantwoordelijkheid tot borgen van de voedselveiligheid. Hoe kan de verwerkende sector de veiligheid samen met de ketenpartijen van boer tot bord (gaan) borgen? Wat zijn de huidige knelpunten en hoe kunnen we die oplossen, maar ook wat is hiervoor nodig en hebben we daar alles voor in huis of zijn we ook afhankelijk van andere en zo ja, wie dan?