nieuws

EP maant EFSA: publiceer veiligheidsstudies vóór markttoelating producten

Wetgeving & Toezicht

EP maant EFSA: publiceer veiligheidsstudies  vóór markttoelating producten

Meer transparantie is nodig als het gaat om de goedkeuring van onder andere nieuwe voedingsmiddelen, enzymen, smaakstoffen en verpakkingen. Een meerderheid van het Europees Parlement (EP) stemde voor een voorstel van de Europese Commissie dat dit mogelijk maakt. Het CDA vreest dat dit ten koste gaat van de concurrentiepositie van de Europese voedingsindustrie.

De aangepaste regels maken risicoanalyses transparanter en verzekeren dat de door EFSA gebruikte studies voor markttoelating betrouwbaar, objectief en onafhankelijk zijn, aldus het EP.

Europees register

Europarlementariërs pleiten voor een gezamenlijk Europees register van in opdracht gedane studies om te voorkomen dat bedrijven die een aanvraag indienen onwelgevallige studies tegenhouden. Mochten er twijfels bestaan over het aangeleverde bewijs van ondernemingen dan kan de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) nog altijd advies inwinnen bij derden om te kijken of er nog andere studies of data voorhanden zijn.

Het EP werd het eens over een aantal criteria om te bepalen welke bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Te denken valt dan aan gedetailleerde informatie over hoe een levensmiddel te produceren en het handelsmerk waaronder een product wordt vermarkt.

Toekomst agri & foodsector

De Europese fractie van het CDA stemde tegen de plannen van het EP. “Met deze ondoordachte voorstellen zetten de Europese Commissie en een nipte meerderheid in dit Parlement honderdduizenden banen en de toekomst van de Europese agrofoodsector op het spel”, benadrukt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, schaduwrapporteur in de landbouw- en visserijcommissies.

Op zichzelf vindt het CDA de openbaarmaking van wetenschappelijke gegevens, informatie over producten en onderzoeken helemaal geen slechte zaak. Burgers vragen immers om meer transparantie en mkb-bedrijven hebben bij hun aanvraag hulp nodig van EFSA, aldus Schreijer-Pierik.

Timing openbaarmaking

Wat de CDA-politica niet lekker zit, is het tijdstip van openbaarmaking van de aanvraag en de technische gegevens, studies en procedures die daarbij horen. Het ontbreken van een deugdelijk onderzoek vooraf naar de gevolgen van het voorstel voor onder andere de voedingsindustrie “lijnrecht ingaat tegen de beginselen van ‘betere wetgeving’ waarover de Europese Commissie het steed heeft.” Schreijer-Pierik: “Hoe kun je nu iets doordrukken, waarvan de sociaaleconomische gevolgen onbekend zijn?”

Ze vreest de concurrentiepositie van de Europese voedingsindustrie. “Een procedure bij EFSA kan vanaf de aanvraag wel vier jaar in beslag nemen. In die tijd kunnen concurrenten buiten Europa straks moeiteloos de producten kopiëren en de technologie afleiden uit alle openbaargemaakte informatie.”

Pas na publicatie van het voorlopig wetenschappelijke advies van EFSA mag openbaarmaking van gegevens als studies en productinformatie pas plaatsvinden, vindt de europarlementariër.

Concurrentiepositie voedingsindustrie

Niet alleen Schreijer-Pierik kant zich fel tegen het door het EP goedgekeurde voorstel van de EC. Haar Duitse collega Renate Sommer doet hetzelfde. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering voor transparantie bij EFSA. “Maar ze publiceert al heel veel informatie terwijl niemand het agentschap hiertoe verplicht.”

Ze juicht meer transparantie toe maar waarschuwde het EP al eerder niet altijd het ‘beste jongetje van de klas te willen zijn.’ Sommer: “De beslissing van het EP brengt de concurrentiepositie van de Europese voedingsindustrie serieus in gevaar. Als ze al hun wetenschappelijke data al rond de indiening van hun dossier dienen te publiceren dan is het risico van ‘ideeënpiraterij’ levensgroot.”

Schreijer-Pierik: “Aziatische grootmachten lachen dit EU-Parlement vandaag uit. Zij nemen graag deze ontwikkeling, onderzoek, innovatie én productie over.”

Glyfosaat

Gisteren stemden 427 europarlementariërs voor het voorstel om EFSA in staat te stellen transparanter en efficiënter te werken, 172 waren tegen en 67 europarlementariërs onthielden zich van stemming.

De hernieuwing van het gebruik van glyfosaat en de commotie hierover en de goedkeuring van nieuwe levensmiddelen met nanotechnologie waren de aanleiding van het EC-voorstel. Het EP zal nu in gesprek gaan met EU-ministers over het voorstel.

Reageer op dit artikel