nieuws

Pack2Go Europe klaagt bij EU Ombudsman over nieuwe plastic wetgeving

Wetgeving & Toezicht

Pack2Go Europe klaagt bij EU Ombudsman over nieuwe plastic wetgeving

Pack2Go Europe heeft bij de Europese Ombudsman een klacht in gediend over de Europese Commissie (EC) en de nieuwe richtlijn voor plastic producten die eenmalig gebruikt worden.
Pack2Go Europe, de Europese branchevereniging voor gemaksverpakkingen voor voedingsmiddelen zegt dat bij de totstandkoming van de richtlijn sprake is geweest van belangenconflicten, een bevooroordeeld raadplegingsproces en het falen om een gedegen effectbeoordeling te maken van de voorgestelde maatregelen.

 De nieuwe richtlijn tegen plastic verpakkingen die eenmalig gebruikt worden, moet de hoeveelheid plasticvervuiling tegen gaan en dwingt daarmee de voedingsindustrie om andere verpakkingen te gebruiken.

Belangenconflict

In de klacht bij de Ombudsman stelt de Pack2Go vragen over de aanstelling van Eunomia, een Britse milieuorganisatie, als adviseur bij het proces van de richtlijnen.

Eunomia zou een ‘neutrale’ positie moeten innemen bij het geven van advies, maar heeft volgens de verpakkingverenigingtijdens dit proces actief deelgenomen aan campagnes tegen plastic verpakkingen die eenmalig gebruikt kunnen worden. Hierdoor zou het advies niet meer objectief zijn geweest.

Bevooroordeeld raadplegingsproces

Daarnaast zou de EC tijdens het proces geld betaald hebben aan de Niet-Gouvernementele Organisatie (ngo) ‘Seas at Risk’ voor het onderzoek doen en het opstellen van een rapport over plastic in de zee.

Dit rapport werd vervolgens gebruikt door dezelfde ngoom te lobbyen voor de nieuwe totstandkoming van het verbod op eenmalige plastic  verpakkingen. Dit lijkt op een bevooroordeeld raadplegingsproces vindt Pack2Go.

Effectbeoordeling richtlijn

Verder heeft de EC volgens Pack2Go haar eigen regels genegeerd door gehaast de procedure voor nieuwe richtlijnen te doorlopen. Dit zorgdet voor een mislukte effectenbeoordeling.

Voedselhygiëne

Zo zou de consultatie van de stakeholders en de eerste schets van de richtlijn tegelijkertijd doorlopen zijn. Hierdoor lijkt het dat de consultatie afgestemd is op de al gemaakte schets, in plaats van andersom. Dit resulteert volgens Pack2Go in een richtlijn die verpakkingen verbiedt die cruciaal zijn voor voedselhygiëne.

“De effectbeoordeling voor de zogenaamde plastic zakkenrichtlijn had twee jaar nodig  om goedgekeurd te worden en dat ging om slechts één type product”, merkt Mike Turner, directeur bij Pack2Go, op. “De voorgestelde richtlijn voor eenmalig gebruik van kunststof dekt honderden productsoorten. De effectbeoordeling hierover is volstrekt ontoereikend. Het mist een zeer belangrijke analyse die ertoe leidt dat consumenten in gevaar worden gebracht.”

Reageer op dit artikel