nieuws

Vrijwillige herkomstetikettering: hoe zit het nou precies?

Wetgeving & Toezicht

Vrijwillige herkomstetikettering: hoe zit het nou precies?

De aangekondigde wetgeving over herkomstetikettering van voedingsmiddelen omvat extra regels als producenten vrijwillig een land, regio of plaatsnaam vermelden op het etiket. Hoe zit het nou precies?

1 april 2020 gaat er nieuwe wetgeving in voor producten met een vrijwillige herkomstvermelding. Een fabrikant kan er zelf voor kiezen om vrijwillige herkomstetikettering toe te passen. Een voorbeeld daarvan is ‘product from Italy’. Maar de nieuwe aanstaande regels schrijven voor dat fabrikanten van dergelijke producten het duidelijk op het etiket moeten aangeven als het primaire ingrediënt uit een ander land of regio komt dan de herkomstaanduiding suggereert.

Impact

Omdat het om regels bij vrijwillige herkomstetikettering gaat, is volgens fabrikantenkoepel FNLI de impact relatief laag en blijven producenten de keuze houden om zelf te bepalen om wel of niet herkomst te etiketteren. Manager Consument & Informatie Marloes Kneppers van FNLI: “We zien deze aanvullende regels dan ook als kans om in Europa overal op dezelfde manier met dit soort vrijwillige vermeldingen om te gaan. Overigens is FNLI altijd voorstander geweest van vrijwillige herkomstetikettering.”

Interpretatie nog niet altijd duidelijk

In de komende tijd zal ook een document gemaakt worden door de commissie waarin de wettekst verder wordt toegelicht. Belangrijk punt voor producenten is dat het verschil tussen soortbenamingen (zoals Edammer) en vrijwillige herkomstetikettering duidelijk wordt gemaakt. Bovendien moet nog duidelijker worden uitgelegd wat precies bedoeld wordt met ‘primair ingrediënt. Kneppers: “Hier leven nu nog vragen over.”

Infographic

In onderstaande infographic is te zien wanneer herkomstetikettering van toepassing is.

food labelling country of origin primary ingredient

Lees meer over herkomstetikettering op VMT.nl

Reageer op dit artikel