nieuws

Frisdranksector behaalt caloriereductie eerder dan afgesproken

Wetgeving & Toezicht

Frisdranksector behaalt caloriereductie eerder dan afgesproken

De frisdranksector heeft de afspraken in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling eerder en ruimer behaald dan afgesproken. Dit stelt de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FSW) na de meest recente monitoring van de verkoopcijfers van frisdranken over 2017.

Nederlandse producenten van frisdranken hebben in 2017 20 procent calorieën gereduceerd per 100 ml frisdrank ten opzichte van 2012.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

In 2015 heeft FWS in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afspraak gemaakt om het gemiddelde aantal kcal per 100ml in frisdrank te verlagen met 10 procent tussen 2012 en 2020.

Doelstelling dubbel gehaald

Raymond Gianotten, directeur FWS: ‘Uit de monitoring over 2017 is gebleken, dat inmiddels een verlaging is bereikt van 20 procent. Wij kunnen VWS hiermee laten zien dat de sector doet wat wordt afgesproken. Al ruim voor de einddatum van het akkoord is de doelstelling reeds ruimschoots, zelfs dubbel gehaald.’

Volgens de Nederlandse frisdrankvereniging is de caloriereductie bereikt door de introductie van tientallen light en zero frisdrankvarianten. Maar ook door herformulering, kleinere verpakkingen en veel intensievere promotie van de light en zero producten.

Foodwatch campagne

De vereniging komt met de cijfers naar buiten een dag nadat Foodwatch een campagne voor een belastingheffing op frisdranken startte.

‘Wij geloven daarom in een preventieakkoord en niet in eenzijdig opgelegde overheidsbemoeienis als een suikertaks,’ aldus Gianotten.

Suikertaks in het Verenigd Koninkrijk

FWS benadrukt ook dat de Nederlandse frisdrankproducenten voor een twee tot drie keer grotere caloriereductie gezorgd hebben dan de suikertaks in het Verenigd Koninkrijk.

‘In de media is bericht dat deze belasting al voorafgaand aan de inwerkingtreding tot een suikerreductie zou hebben geleid van 30.000 tot 45.000 ton, afhankelijk van de bron waar de cijfers vandaan komen. Dit komt omgerekend naar de Nederlandse bevolking neer op 7.900 tot 11.800 ton. De Nederlandse frisdranksector heeft met de behaalde 20% reductie bijna 26.000 ton suiker gereduceerd. De reductie is hier is dus twee tot drie keer zo groot,’ stelt de Nederlandse frisdrankvereniging.

De vereniging geeft daarnaast bij Voeding nu aan dat ‘de cijfers over de Britse suikerreductie betrekking hebben op de gehele markt, terwijl de genoemde 26.000 ton in Nederland alleen nog de gerealiseerde reductie bij A-merken betreft. De reductie van huismerkfabrikanten (in liters ongeveer 40 procent van de markt) is daarin nog niet meegerekend, omdat deze geen onderdeel zijn van het Nederlandse commitment en hun cijfers dus niet in de monitoring worden betrokken. In werkelijkheid zal de reductie dus nog veel hoger liggen dan de 26.000 ton, aangezien ook op huismerken vele initiatieven hebben plaatsgevonden.’

Zoetstoffen

Foodwatch benadrukt in haar campagne dat er twijfels zijn over het gebruik van zoetstoffen als gezonde vervanging van suiker. Volgens Ganiotten is de uitdaging om deze misperceptie rond het gebruik van zoetstoffen recht te zetten.

Gianotten: ‘De sector werkt aan goede voorlichting over zoetstoffen. Maar hier ligt zeker ook een rol voor de overheid en gelieerde organisaties als het Voedingscentrum.’

Reageer op dit artikel