nieuws

Regeerakkoord: verhoging belasting voeding, minder administratieve lasten en meer focus op R&D

Wetgeving & Toezicht

Regeerakkoord: verhoging belasting voeding, minder administratieve lasten en meer focus op R&D

De verlaging van inkomstenbelastingen zorgt ervoor dat het btw-tarief op onder andere voedingsmiddelen stijgt van 6% naar 9%, zo blijkt uit het onlangs gepresenteerde regeerakkoord. De voedingsindustrie is hier uiteraard niet blij mee.

Dit betekent dat de dagelijkse boodschappen in prijs stijgen. Het aankomende kabinet van VVD-CDA en D66 stelt dat hier wel tegenover staat dat burgers minder belasting gaan betalen.

Foodwatch en FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) gaat eerst met andere getroffen partijen onderzoeken of en hoe er ze eventueel actie gaan ondernemen. Maar het moge duidelijk zijn dat de belangenbehartiger geen voorstander is van een btw-verhoging van 6% naar 9%. Dat leidt immers tot een duurder boodschappenmandje. En een verhoging van 3% “is behoorlijk.”

Woordvoerder Suzanne Rotteveel: “Voeding is een basisbehoefte dus de gevolgen zijn direct merkbaar in de portemonnee, met name voor de mensen met een laag inkomen. Verder heeft deze maatregel ook een verstorend effect. Zo wordt Nederland duurder ten opzichte van het buitenland en wordt het prijsevenwicht in de supermarkt verstoord. Nu liggen de meeste prijzen in de retail onder de €1 en €2.” 

Foodwatch haalde alvast uit naar de nieuwe regering vanwege de belastingmaatregel. Ze roept op om geen btw te heffen op groente en fruit om zo de volksgezondheid te verbeteren.

De consumentenorganisatie startte een e-mailactie om de coalitiepartijen te bewegen deze producten niet duurder te maken, maar om hier juist helemaal geen belasting op te heffen. Foodwatch wijst erop dat zes op de zeven Nederlanders onvoldoende groente en fruit eten. Een hogere belasting hierop zal de consumptie niet verder helpen, aldus de organisatie.

NVWA

Hoewel de btw op onder andere voedingsmiddelen omhoog gaat, willen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie de administratieve lasten en regeldruk juist verlagen. De partijen streven ernaar dat de verschillende inspecties zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) beter gaan samenwerken. Op die manier hopen ze dat betere handhaving gepaard gaat met minder administratieve lasten en toezichtlasten.

Onderzoek en ontwikkeling

Ook kondigt de regeringscoalitie aan wet- en regelgeving te moderniseren. Bedrijven kunnen met hun producten en diensten zo beter inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Ook onderzoek en ontwikkeling staan op de radar van de nieuwe regering.

Zo trekt ze €200 miljoen per jaar extra uit voor fundamenteel onderzoek en eenzelfde bedrag voor toegepast onderzoek. Een deel van die investering van €200 miljoen in toegepast onderzoek kan terechtkomen bij grote technologische instituten zoals TNO. Tenminste als ze aantoonbaar aan de marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerkingen aangaan gericht op bèta en techniek.

Topsectoren en mkb

Als het toch gaat over samenwerking: bij de topsectoren zal het kabinet scherper focussen op de economische kansen die onder andere de thema’s voedsel, water energietransitie bieden. Als het gaat om innovatie ziet het aankomende kabinet een belangrijke rol weggelegd voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb breiden daarom uit. CDA, D66, VVD en ChristenUnie zeggen in het regeerakkoord het beroepsonderwijs voor vakmensen uit de technische en ambachtelijke sector prioriteit te geven. Ook kondigen ze aan het Techniekpact en het Platform Bètatechniek voort te zetten.

Op de website van de kabinetsformatie valt meer te lezen over de inhoud van het regeerakkoord met de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ te lezen.

Reageer op dit artikel