nieuws

Column: Portieaanduidingen op geitenkaasverpakking verwarrend?

Wetgeving & Toezicht

Column: Portieaanduidingen op geitenkaasverpakking verwarrend?

Een plak kaas is niet hetzelfde als één portie. Van consumenten mag worden verwacht dat ze dit verschil begrijpen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Reclame Code Commissie over geitenkaas van Albert Heijn.

De Reclame Code Commissie heeft opnieuw geoordeeld over portieaanduidingen op verpakkingen. [1]  Tot nu toe sprak de RCC zich hierover slechts één keer eerder uit: in 2015, over de porties van de ongesneden Peijnenburg ontbijtkoek.[2]

De klager vond het toen misleidend dat de verpakking vermeldde dat deze uit 18 porties bestond, terwijl de ontbijtkoek ongesneden was. De RCC oordeelde dat bij de ontbijtkoek geen sprake was van misleiding, omdat het voor de consument duidelijk zou zijn dat met de aanduiding werd bedoeld dat het mogelijk is om de ontbijtkoek in 18 plakken te verdelen.

Geitenkaas

Nu gaat het, in de zaak die hier wordt besproken, over de portieaanduiding van plakken geitenkaas als broodbeleg. Zo’n plak geitenkaas die lekker groot is en ver uitsteekt buiten de boterham. Een ‘plak’ is niet hetzelfde als een ‘portie’. Conclusie? De tekst is dan misschien verwarrend, maar ook nu blijkt dat volgens de Reclame Code Commissie van een misleidende portieaanduiding niet snel sprake zal zijn.

Portieaanduidingen: de regels

Op Europees niveau zijn er natuurlijk allerlei regels vastgesteld voor de etikettering van voedingsmiddelen (in de Verordening voedselinformatie voor consumenten (1169/2011). Die bepaalt ook de aanduiding van porties op verpakkingen. In het kort: een fabrikant mag ervoor kiezen de energetische waarde per gemakkelijk te herkennen portie te vermelden op de verpakking, zolang de portie op het etiket wordt gekwantificeerd en wordt vermeld hoeveel porties de verpakking bevat.

Daarnaast is het verplicht de energetische waarde per portie en per 100 gram/ml aan te duiden.  De Verordening stelt verder nog expliciet dat de Europese Commissie voorschriften zal vaststellen voor wat betreft de uitdrukking per portie voor specifieke categorieën levensmiddelen. Zulke voorschriften bestaan tot de dag van vandaag echter (nog) niet.

Wellicht verwarrend, maar toch juist

De klager kocht een pakje gesneden geitenkaas bij de Albert Heijn. Op de voorkant stond vermeld dat de verpakking 6 plakken bevat, en dat in iedere portie 75kcal zit. Hoewel de klager er waarschijnlijk van uitging dat de verpakking uit 6 porties bestond, stond op de achterkant van de verpakking vermeld dat er 9.5 porties uit de verpakking gehaald konden worden.

Deze onduidelijke portieaanduiding is misleidend, aldus de klager. Volgens de klager gaat de consument er namelijk van uit dat een plak kaas één portie is. Niemand zal 1/3 deel van een plak afsnijden om maar één portie te eten.

Uitspraak RCC

De RCC was het hier niet mee eens. De verpakking moet in zijn geheel worden beoordeeld, en van consumenten mag verwacht worden dat zij de gehele verpakking bestuderen. Volgens de RCC is het voldoende duidelijk dat in dit geval met een portie niet een plak kaas wordt bedoeld.

Snijden in plakken gesneden geitenkaas?

Wat we af kunnen leiden uit deze uitspraak? Het lijkt erop dat zolang producenten voldoen aan de regels omtrent portieaanduidingen, misleiding niet snel aan de orde is. Zolang de portie gekwantificeerd wordt, het aantal porties in een verpakking wordt vermeld en de energetische waarde per portie en per 100gr/ml wordt aangeduid, is de kans groot dat producenten vrijuit gaan.

Dit is toch opmerkelijk, aangezien uit de bekende Teekanne[3] uitspraak volgt dat de misleidingvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de gehele verpakking. Zo’n verpakking kan dan alsnog misleidend zijn, ook al is alle informatie die hierop staat vermeld volledig en correct.

Het lijkt erop dat waar het portieaanduidingen betreft, de drempel voor misleiding wat hoger ligt. Consumenten moeten oplettend zijn en de gehele verpakking bestuderen. De consequentie is dat hier en daar misschien een rekensommetje gemaakt zal moeten worden om erachter te komen hoe de vork nu werkelijk in de steel zit. Wil de consument vervolgens toch echt maar één portie eten? Dan zal deze in dit geval een stuk af moeten snijden van zijn in plakken gesneden geitenkaas.

Reageer op dit artikel