nieuws

Claimsverordening geldt ook richting professionals

Wetgeving & Toezicht

Claimsverordening geldt ook richting professionals

De Claimsverordening blijkt óók van toepassing is op commerciële communicatie vanuit levensmiddelenbedrijven naar beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie inzake Innova Vital. Dat heeft flinke gevolgen voor bedrijven.

Het Europees Hof van Justitie heeft in 2016 een belangrijke uitspraak over het bereik van de Claimsverordening gedaan, die in 2017 bedrijven aan het denken én aan het werk zet. Het Hof van Justitie bepaalt namelijk in de uitspraak Innova Vital dat de Claimsverordening óók van toepassing is op commerciële communicatie vanuit levensmiddelenbedrijven naar beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Met andere woorden: ook B2B communicatie moet dus aan de strenge regels voor claims voldoen. Dat is een flinke kluif voor bedrijven, want tot nu dacht men in Nederland (en in heel wat andere lidstaten) daar heel anders over.

Tot Innova Vital: B2B is ‘veilig gebied’

Tot Innova Vital was de geldende regel dat communicatie met (gezondheids)claims richting een arts of andere professional op het gebied van de volksgezondheid (zoals dietisten, coaches) niet onder het bereik van de Claimsverordening valt. Communicatie die uiteindelijk bedoeld is om bij de consument terecht te komen (zoals folders), viel wel al binnen het bereik van de Claimsverordening. Maar: het Hof van Justitie gaat nu een stapje verder. De Claimsverordening gaat er namelijk niet over of de mededeling bedoeld is om bij de consument terecht te komen, maar of het product bestemd is voor de consument, aldus het Hof.

Uitspraak Innova Vital

Zo werd in Innova Vital geoordeeld dat een brief aan artsen waarin niet-toegelaten claims over de werking van vitamine D werden gemaakt, ook aan de regels van de Claimsverordening moest voldoen.[1] De brief was afkomstig van een producent van vitamine D en in de brief werd een specifiek product genoemd. De belangrijkste redenen voor de conclusie van het Hof: beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen niet continu over specifieke en actuele kennis beschikken om elke claim te checken op juistheid. Met andere woorden: ook professionals in de gezondheidszorg kunnen misleid worden, waardoor ze het risico lopen te goeder trouw onjuiste informatie aan de consument door te geven. Dit risico wordt vergroot door de vertrouwensrelatie die tussen deze professionals en patiënten /consumenten bestaat.

Mag dan helemaal niets meer?

Mag dan niets meer? Toch wel: Innova Vital beschrijft dat objectieve informatie over wetenschappelijke ontwikkelingen aan professionals in de gezondheidszorg (natuurlijk) nog wél door de beugel kan. Maar dan moet wel gebruik worden gemaakt van ‘jargon’ en daarnaast mag de mededeling niet commercieel zijn. De Claimsverordening is in dat geval niet van toepassing. Dit is ook goed te verklaren: de Claimsverordening is bedoeld voor commerciële communicatie en regelt dus niets over informatie. Een andere mogelijkheid is het maken van claims die buiten het bereik van de Claimsverordening vallen, zoals claims die iets zeggen over kwaliteit of productiewijze. Maar: het is een grijs gebied, dus als bedrijf moet je goed weten waar de grenzen zijn om niet uit te glijden.

 

Hoe nu verder?

De consequenties van Innova Vital zijn inmiddels bij veel bedrijven en brancheorganisaties al doorgedrongen. Voor bedrijven die veelvuldig gebruik maakten van communicatie naar professionals betekent dit werk aan de winkel. Elke vorm van commerciële communicatie, van mailings tot brieven en B2B flyers moet voldoen aan de Claimsverordening. Aan de hand van specifieke producten uit het portfolio moet worden bepaald wat je nog wél kunt zeggen en wat te ver gaat. Handhaving door NVWA (met mogelijk hoge boetes) zal immers niet lang meer op zich laten wachten.

Auteur: mr. drs. Sarah Arayess, Hoogenraad & Haak, advocaten, sectie Health Beauty Food. Hoogenraad & Haak is kennispartner van VMT.[1] Hof van Justitie EU 14 juli 2016, C-19/15, IER 2016/51 (Innova Vital) m.nt. E. H. Hoogenraad en S. Arayess.

Reageer op dit artikel