nieuws

NVWA-toezicht 2019: voedselveiligheid prioriteit nummer één

Voedselveiligheid & Kwaliteit

NVWA-toezicht 2019: voedselveiligheid prioriteit nummer één

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) geeft in 2019 voedselveiligheid de meeste prioriteit. De meeste toezichtscapaciteit gaat naar dit onderwerp.

Dat blijkt uit het jaarplan 2019 van de NVWA dat ministers Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport (MZS) aanboden aan de Tweede Kamer.

Voedselveiligheid

Het budget van de NVWA in 2019 is met €350 miljoen ongeveer gelijk aan dit jaar. Iets meer dan de helft hiervan (52%) besteedt de voedselautoriteit aan toezicht op voedselveiligheid. Op ruime afstand volgen plantgezondheid (10%) en natuur & milieu (10%).

Gezondheidsclaims en babyvoeding

Zo zal de NVWA als het gaat om voedselveiligheid kiezen voor “versterking op het terrein van bijzondere eet- en drinkwaren.” Te d enken valt aan voeding voor medisch gebruik, babyvoeding, nieuwe voedingsmiddelen, voedingssupplementen en de vermelding van voedings- en gezondheidsclaims.

Een ander onderwerp dat hoog op de agenda staat is voedselfraude.

Dierenwelzijn

Ook zal de NVWA extra inzetten op dierenwelzijn zoals proeven met cameratoezicht in slachthuizen. De voedselautoriteit zal tevens het digitale toezicht versterken om zo haar kennis over internethandel te vergroten.

Inspecties horeca

De extra inzet op bijvoorbeeld dierenwelzijn gaat ten koste van het aantal inspecties bij horecabedrijven. De NVWA kiest hiervoor omdat de toezichtintensiteit bij horecabedrijven sowieso al hoog is vergeleken met andere sectoren.

Reageer op dit artikel