nieuws

Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor mensen

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

Het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bevestigde medio september dat de dierziekte Afrikaanse varkenspest (AVP) geen ziekte kan veroorzaken bij mensen.

Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor mensen

De virussen kunnen noch door direct contact met een ziek dier, noch door voedsel op mensen worden overgedragen. Dit laatste geldt voor zowel het vlees van wilde zwijnen als voor gewoon varkensvlees. Hoewel het AVP-virus geen gevaar vormt voor mensen, adviseert het BfR om het vlees van wilde zwijnen en varkensvlees toch hygiënisch te bereiden, …