nieuws

NVWA openbaart namen pluimveeslachthuizen, kritiek Nepluvi

Voedselveiligheid & Kwaliteit

NVWA openbaart namen pluimveeslachthuizen, kritiek Nepluvi

Op het gebied van hygiëne ziet de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) nog wel wat verbeterpunten voor pluimveeslachterijen, zo blijkt uit de naleefmonitor pluimveeslachthuizen (juli- december 2017). Brancheorganisatie Nepluvi kan zich hier niet in vinden. “De NVWA schetst een onjuist beeld.”

Positieve punten heeft de voedselautoriteit ook. Grote pluimveeslachthuizen leven de dierenwelzijnsregels steeds beter na, zo meldt de naleefmonitor

Namen pluimveebedrijven

Na de openbaarmaking van de namen van de roodvleesslachthuizen eind augustus doet de NVWA nu hetzelfde bij de pluimveeslachterijen. Per individueel bedrijf valt nu na te gaan hoe het presteert op bijvoorbeeld hygiëne en dierenwelzijn.

De voedselautoriteit hoopt met het publiceren van de gegevens van pluimveebedrijven dat ze elkaar gaan stimuleren de regels voor voedselveiligheid- en dierenwelzijn beter na te leven. Ook kunnen ze op die manier van elkaar leren.

Hygiëne

Qua hygiëne kan de naleving beter en kunnen achterblijvers mogelijk iets opsteken van de voorlopers. Bedrijven zijn de regels voor reinigen en ontsmetten minder goed gaan naleven, concludeert de NVWA. In de periode juli-december 2017 lag het nalevingspercentage op70%. Een periode eerder (januari- juni 2017) tikte dit nog bijna de 80% aan.

Vogelgriep

Het volgens van de regels is belangrijk om zo verspreiding van besmettelijke dierziekten zoals vogelgriep tegen te gaan, waarschuwt het voedselagentschap. Verbeteringen doorvoeren in het schoonhouden van ruimtes, machines, materialen en persoonlijke hygiëne zijn noodzakelijk.

Kruisbesmetting

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Bedrijven scoren beter in het voorkomen van kruisbesmetting en condens. Het vermijden van verontreiniging van de karkassen laat al geruime tijd hoge nalevingsscores zien, aldus de NVWA in de naleefmonitor.

Naleving dierenwelzijn

Op de naleving van dierenwelzijn heeft de NVWA minder aan te merken. Dit gebeurt naar behoren. Zo signaleert de voedselautoriteit bij de aanvoer, het wachten, het verplaatsen en het bedwelmen van de dieren “een duidelijke stijging in de naleving.” “Bij het aansnijden en verbloeden van de dieren is de naleving als sinds het begin van de metingen in 2015 op een hoog niveau”, stelt de NVWA.

Kritiek Nepluvi

Nepluvi heeft geen bezwaar tegen het met naam en toenaam publiceren van pluimveeslachterijen. Alleen kan de brancheorganisatie zich niet vinden in het beeld dat de NVWA schetst van de bedrijven. De resultaten in de naleefmonitor baseren zich immers op een paar bevindingen. “Er is continu toezicht in de slachthuizen. Terwijl er honderden controles per jaar plaatsvinden”, zegt voorzitter Gertjan Oplaat.

Stukje vlees

Het steekt Oplaat dat er geen onderscheid is in de zwaarte van de overtreding. Iedere kleine misstap, zoals “een klein achtergebleven stukje vlees” krijgt zodoende het stempel “niet conform” in de nalevingsresultaten van de NVWA, legt de Nepluvi-voorman uit.

 Oplaat concludeert: “Met name door kleine meetellende afwijkingen is een onterecht negatief beeld van de nalevingssituatie weergegeven. Maar dit betekent niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn.”

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel