nieuws

Communiceer over allergenen recalls snel en gericht

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Allergische consumenten kunnen vollediger, sneller en gerichter worden geïnformeerd over allergenen recalls, aldus Marjan van Ravenhorst in VMT 6, een themanummer over recalls. De directeur en adviseur van Allergenen Consultancy spreekt 21 juni ook op het Food Law Event waar zij nader zal ingaan op verschillen in referentiewaarden binnen Europa.

Een van de verbeteringen is de site van de NVWA. Daar worden niet alle meldingen voor allergenen vermeld. Vorig jaar meldde de NVWA 40 recalls, terwijl er via het netwerk van patiëntenorganisaties en de website Productwaarschuwing.nl nog 14 aanvullende meldingen verschenen.

Vaak vermelden deze sites waarschuwingen voor allergenen dagen tot soms zelfs meer dan een week eerder dan de NVWA. De toezichthouder heeft in februari toegezegd alle voedselwaarschuwingen eerder door te geven via de website, twitter en facebook. De toezichthouder zal niet meer wachten totdat zij volledig zijn geïnformeerd door de fabrikant, maar de eerste melding direct doorplaatsen. “We gaan alles erop inzetten om voor consumenten het centrale informatiepunt te worden”, aldus een woordvoerder.

FNLI blij met centralisering

De verhoogde aandacht voor het direct en centraal melden van onjuist geëtiketteerde producten juicht de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) toe, aldus Geert de Rooij, manager Wetgeving & Voedselveiligheid bij de koepelorganisatie. “Twee jaar geleden hebben we hen daartoe al opgeroepen.”

De Rooij noemt het spijtig dat er meer allergenen recalls worden uitgevoerd. Als brancheorganisatie hebben zij besloten de bestaande FNLI handleiding “Beheersing van het risico op versleping allergenen” van januari 2017 te updaten. Daarin zullen ook nieuwe inzichten opgenomen worden uit onder andere het certificatieschema SimplyOK.

NVWA moet FSA aanpak overnemen

Ook de patiëntenvereniging Stichting VoedselAllergie, die bij allergiewaarschuwingen e-mail en social media alerts stuurt aan alle leden, juicht de betere communicatie van de NVWA toe. Voorzitter Erna Botjes ziet graag dat de NVWA allergenenmeldingen direct naar de patiëntenverenigingen kan sturen.

Nog beter zou het volgens Botjes zijn als de NVWA zelf deze communicatie voert, bijvoorbeeld zoals de Engelse Food Safety Authority (FSA) dat doet. Consumenten kunnen daar zich aanmelden voor ‘allergy alerts’ per allergeen. Bij een waarschuwing over voor hen relevante allergenen ontvangen zij een melding via SMS of e-mail.

Deze werkwijze voorkomt ook het ‘ondersneeuwen’ van meldingen. Onder andere door de veelheid van meldingen blijkt dat de attentiewaarde ervan afneemt. Volgens Botjes wordt 40% van de door hen verzonden e-mail alerts geopend. Andere redenen voor deze lage score zijn dat de ontvanger het betreffende product niet eet of daar niet allergisch voor is.

Europese harmonisatie op Food Law Event

Naast de NVWA heeft eind vorig jaar ook het Belgische Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) reference doses vastgesteld. Deze liggen vele malen hoger dan de waarden van BuRO – NVWA, en ook hoger dan VITAL die landen zoals Denemarken en Duitsland hanteren.

Van Ravenhorst zal op deze verschillen ingaan tijdens de parallelsessie 3.1 op het Food Law Event op 21 juni in Vianen. Hoe komen deze tot stand en hoe moet het bedrijfsleven met deze verschillen omgaan? Andere spreker is Guurtje Kok (Perfetti Van Melle) terwijl Joyce de Stoppelaar (NVWA) vragen van de deelnemers zal beantwoorden.

Reageer op dit artikel