nieuws

‘Gerecycled papier als voedselverpakking is geen gemeengoed meer’

Voedselveiligheid & Kwaliteit

‘Gerecycled papier als voedselverpakking is geen gemeengoed meer’

De Gezondheidsraad bracht onlangs naar buiten dat er risico’s kleven aan het gebruik van gerecycled materiaal als voedselverpakking. Zo kan dit materiaal gevaarlijke stoffen als minerale oliën bevatten. Maken de voedingsindustrie en supermarkten zich zorgen?

“De industrie is zich bewust van de vergrote risico’s bij gebruik van gerecycleerd materiaal en zal dit dus enkel doen als de veiligheid gewaarborgd kan worden door de leverancier”, reageert Karin Egberink van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Vlamvertragers

De vertegenwoordiger van de Nederlandse levensmiddelenindustrie reageert op het advies ‘Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie’ dat de Gezondheidsraad stuurde aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66).

De Gezondheidsraad waarschuwt in het rapport: “Gevaarlijke stoffen als vlamvertragers en drukinkt kunnen onbedoeld via recycling in voedselverpakkingen terechtkomen. Dat kan schadelijk effecten voor de volksgezondheid met zich meebrengen.”

Migratie voorkomen

Egberink wijst op de voedselveiligheidseisen waar verpakkingen aan dienen te voldoen die in de wetgeving staan. “Deze eisen zijn niet anders als de gebruikte grondstof voor de verpakking nu wel of niet uit de recyclage afkomstig is.”

Vanwege de voedselveiligheid is het gebruik van gerecycled papier als primair verpakkingsmateriaal geen gemeengoed meer, aldus de FNLI. “Er is bijvoorbeeld voorzien in een extra coating om de migratie van ongewenste stoffen naar levensmiddelen te voorkomen.”

Harmonisatie verpakkingsmaterialen

Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verbetering. Bijvoorbeeld door een verdergaande Europese harmonisatie door te voeren voor verpakkingsmaterialen als papier, karton, lijmen en inkten, geeft Egberink aan. “De FNLI pleit hier al langer voor bij de Nederlandse overheid en de Europese Commissie.”

De voordelen van zo’n harmonisatie zijn legio: ze levert een vergrote interne markt op en draagt op de lange termijn bij aan de mogelijkheid om verschillende materialen te recyclen en zo her te gebruiken, vertelt de FNLI-woordvoerder.

Harmonisatie levert een vergrote interne markt op voor verpakkingsmaterialen en draagt op de lange termijn bij aan de mogelijkheid verschillende materialen ook te recyclen en zo her te gebruiken, benadrukt de woordvoerster van de FNLI.

Risico’s recycling

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) kent de risico’s van recycling.

“Wij willen zo veel mogelijk bijdragen aan recycling en het circulair maken van de economie en het verduurzamen van de voedselketen, maar nooit ten koste van de voedselveiligheid”, zegt woordvoerster Else de Kwaasteniet. .

Karton en papier

De risico’s gelden vooral bij gebruik van primair verpakkingsmateriaal, aldus de vertegenwoordiger van de Nederlandse supermarkten. “Eerder in de keten (secundair en tertiair) is verpakkingsmateriaal meer geschikt voor het gebruik van gerecycled materiaal. Het gaat dan voornamelijk om karton en papier.”

Bovendien moeten producenten aantonen dat ieder verpakkingsmateriaal veilig is om voedsel in te verpakken, aldus het CBL.

Voedselveiligheid eerst

Kwaasteniet: “Verder is het bij elke keuze voor verpakkingsmateriaal belangrijk om eerst te kijken naar voedselveiligheid en dan naar duurzaam materiaal. CBL stopt niet met het gebruik van gerecycled materiaal, maar past het ook niet zomaar toe. Maatregelen zullen moeten blijken uit meer onderzoek en duidelijke kaders vanuit de overheid.”

Reageer op dit artikel