nieuws

Slechts de helft van alle recalls in Europa is openbaar

Voedselveiligheid & Kwaliteit Voedselveiligheid

Volgens de internationale afdeling van de maatschappelijke organisatie Foodwatch, bestaat er te vaak een lange tijd tussen het moment waarop Europese overheden zich ervan bewust zijn dat er levensmiddelen onveilig zijn en de daadwerkelijke recall.

Slechts de helft van alle recalls in Europa is openbaar

Foodwatch onderzocht hoe vaak de vertraging tussen weten en openbaar maken zich voordeed. Zij constateerden tijdens dit onderzoek dat slechts in de helft van alle gevallen de overheid daadwerkelijk overgaat tot een openbare recall, ook al is intern bekend dat …