nieuws

Gedragscode Vleessector moet imagoschade Nederlandse vleesketen helpen voorkomen

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Gedragscode Vleessector moet imagoschade Nederlandse vleesketen helpen voorkomen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een eigen gedragscode ingevoerd voor de vleessector. Het is een verbijzondering op de algemene Gedragscode Levensmiddelenketen op met name dierenwelzijn.

De Algemene Ledenvergadering van de COV heeft ingestemd met het voorstel en de leden zullen de COV Code ondertekenen.

Voedselveiligheid en productintegriteit
De code is een gids voor gepast gedrag en correct handelen, met name op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit van dierlijke producten. De COV stelde de gids op om te helpen voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen, van het uitgangsmateriaal, het diervoeder, de dierhouderij, de slacht- en verwerking tot en met de verkoop van het eindproduct vlees, door onzorgvuldig handelen kan worden geschaad.

Regels dierenwelzijn naleven
Een belangrijk onderdeel in de COV Code is dat de bedrijven zorgen dat dieren met respect behandeld worden en dierenwelzijnsregels naleven. Indien medewerkers misstanden signaleren kunnen ze dit op basis van deze COV Code melden bij de animal welfare officer of een vertrouwenspersoon.

Risico’s voedselfraude
Een andere afspraak in de gids is dat bedrijven alles in het werk stellen om te zorgen dat risico’s op voedselfraude in de schakel voor en na het bedrijf in de keten zijn geïdentificeerd, bijvoorbeeld via het maken van zogenaamde VACCP (vulnerability assessment critical control points). De leden moeten er ook op toe zien dat bedrijven direct voorafgaand en aansluitend aan de eigen schakel een dezelfde inspanning leveren.


Reageer op dit artikel