nieuws

”Koffie vervangen door thee om inname acrylamide terug te brengen?” (update)

Voedselveiligheid & Kwaliteit

”Koffie vervangen door thee om inname acrylamide terug te brengen?” (update)

De inname van de meeste contaminanten via voedsel blijft voor mensen die eten en drinken volgens de Schijf van Vijf binnen de veilige marge. Dat heeft het RIVM bekend gemaakt in een nieuw rapport.

Het RIVM heeft berekend dat de inname van het merendeel van 28 onderzochte contaminanten binnen de veilige marge ligt als mensen eten en drinken volgens de Schijf van Vijf. Voor drie contaminanten is dit niet zeker: acrylamide, arseen en lood. ‘Overigens betekent dit niet dat het zeker is dat hierdoor negatieve gezondheidseffecten zullen optreden’, stelt het RIVM in een persbericht. ‘Ze kunnen alleen niet worden uitgesloten.’ Voor cadmium, aflatoxine B1 en de som van aflatoxine B1, B2, G1 en G2 kon geen conclusie worden getrokken door onzekerheden in de berekening.

Inname verlagen via Schijf van Vijf niet mogelijk

In het rapport heeft het RIVM een aantal scenario’s doorgerekend waarmee de inname van een aantal contaminanten via een voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf teruggebracht zou kunnen worden. De inname van acrylamide kan bijvoorbeeld omlaag als koffie wordt vervangen door andere dranken, zoals thee. Als (droog)geroosterde noten vervangen worden door rauwe noten, die een verwaarloosbare hoeveelheid acrylamideconcentratie bevatten, zou de inname ook omlaag gaan.

Het RIVM benadrukt echter dat het aanpassen van de aanbevolen consumptie van deze voedingsmiddelen binnen de Schijf van Vijf door de consument geen significant effect heeft op de voedselveiligheid. Aanpassen van de consumptie zet volgens een RIVM-woordvoerder te weinig zoden aan de dijk en zou een gezonde voedingsinname via de Schijf van Vijf in de weg kunnen staan. Het komt erop aan de gehaltes aan bijvoorbeeld acrylamide in producten zoveel mogelijk te verlagen. Dezelfde conclusie is getrokken voor de inname van arseen, lood, cadmium en aflatoxinen.

Lage concentraties en variatie

Binnen de Schijf van Vijf zijn er geen aanbevelingen mogelijk waarbij de inname van deze contaminanten voldoende wordt verlaagd en mensen toch gezond blijven eten. Volgens het RIVM blijft het daarom belangrijk om de concentraties van contaminanten in voedsel(productie) zo laag mogelijk te houden. Het huidige beleid op contaminanten in voedsel is daarop gericht. Ook het algemene advies om gevarieerd te eten blijft van belang voor een zo laag mogelijke inname van contaminanten.

Reageer op dit artikel