artikel

Voorkomen van stofexplosies

Technologie & Techniek

In bedrijven waar bloem of meel en bijvoorbeeld suiker in bulk wordt opgeslagen in silo’s en met lucht (pneumatisch) wordt getransporteerd, bestaat de kans op stofexplosie. Bedrijven die dit risico lopen, moeten op basis van ATEX-richtlijnen vastleggen waar explosiegevaar bestaat, dit gevaar beoordelen en de bevindingen vastleggen in een Explosieveiligheidsdocument (EVD).

Reageer op dit artikel