Banner Peter Lerink Octrooien en Patenten

Innovatie en octrooien; kansen en kosten

Voor het MKB is het octrooirecht niet zelden een onontgonnen gebied. Innovatieve bedrijven laten het recht op bescherming door een octrooi nog vaak onbenut. Veel gehoorde argumenten daarvoor zijn: "het kost een vermogen om een octrooi te verwerven" en "als het er op aankomt biedt het geen bescherming".

Beide argumenten bevatten een kern van waarheid, maar niet meer dan dat. Het verwerven van een octrooi hoeft niet duur te zijn en er zijn veel manieren om er aan te verdienen, naast aan het beoogde alleenrecht om het innovatieve product op de markt te brengen.

" ZONDER INNOVATIE GEEN OCTROOI,
zonder octrooi geen innovatie"

Om met het laatste te beginnen: de eerste verdienste is "tijd". Vanaf de dag dat u uw octrooiaanvraag ingediend hebt kunt u uw concurrenten daarvan in kennis stellen, bijvoorbeeld via uw website. Wat uw concurrenten niet weten is waarvoor u precies octrooi aangevraagd hebt. Pas na anderhalf jaar wordt uw octrooiaanvraag openbaar gemaakt. Tot die tijd blijven uw concurrenten in onzekerheid. Die onzekerheid biedt u kansen om uw voorsprong te vergroten.

Een tweede verdienste is "zekerheid". Hoewel het allerminst zeker is dat een octrooi u effectief bescherming zal bieden, is het voor uw partners, zoals financiers en wederverkopers soms een voorwaarde en in alle gevallen een nuttige bijkomstigheid wanneer u uw nieuwe product geoctrooieerd hebt. Die "zekerheid" laat zich vertalen in lagere financieringslasten en/of hogere verkoopmarges.

Een derde verdienste is de "innovatiebox". Het voordeel van deze fiscale regeling is, dat een lager belastingtarief (m.i.v. 2018: 7%) wordt gerekend voor winsten en verliezen uit immateriële activa voor zover die betrekking hebben op een innovatief product. Wanneer het lastig is om het voordeel te schatten kan ook gebruik gemaakt worden van een forfaitaire regeling.

Een vierde en laatste voorbeeld van bijvangst is "goodwill". Bedrijven met één of meer octrooien worden eerder beschouwd als vernieuwers. Vernieuwers krijgen meer aandacht van de media. Free publicity kost minder en levert meer op dan advertenties. Bij verkoop van de activiteiten wordt goodwill uiteindelijk in klinkende munt betaald.

Wat zijn de kosten voor het verwerven van een Nederlands octrooi? De kosten bestaan uit wettelijke indieningstaksen en de kosten voor het laten opstellen van de beschrijving en het formuleren van de conclusies.
Samen komt dit neer op € 1500 à € 3500.

In het licht van bovenstaande is het wijs om bij elke vernieuwende stap de aanvraag van een octrooi in overweging te nemen. Elke situatie is anders. Laat u vrijblijvend informeren wat een octrooi voor u kan betekenen. Elk weloverwogen besluit is een goed besluit.