Nutrilab B.V.

Nutrilab, loyale partner in voedselveiligheid

Nutrilab is een gespecialiseerd laboratorium dat zich intensief bezighoudt met het garanderen van voedselveiligheid; wij hebben ruime ervaring met de analyse van alle levensmiddelen. Dagelijks onderzoeken wij uiteenlopende voedingsproducten voor allerlei bedrijven en organisaties in de dynamische foodwereld.

Nutrilab stelt zich op als loyale partner in het borgen van en controleren op voedselveiligheid. Wij denken van harte mee met de klant en weten bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om preventieve maatregelen te nemen. Onze relaties moeten voortdurend op ons kunnen vertrouwen, ook als een klant onverhoopt met pathogenen wordt geconfronteerd.

Onze passie voor voedselveiligheid maakt ons tot een betrokken en betrouwbare partner die de klant altijd centraal zet en zeer snel kan schakelen.

We helpen u graag, lees hier meer over onze diensten en services.

Allergenen

Nutrilab heeft veel ervaring in allergenenonderzoek. Zo zijn we het 'huislaboratorium' van de Nederlandse Coeliakie Vereniging, waarvoor we producten onderzoeken op gluten. Wij onderscheiden bij de analyse van allergenen conform de EU verordening 14 hoofd groepen van allergenen, zoals glutenbevattende granen, schaaldieren, noten (pistache, walnoot, hazelnoot, amandel, macadamia), pinda, ei, selderij, mosterd, Sulfiet, lactose en melk-eiwit .

Nutrilab zet hierbij verschillende detectiemethoden in, zoals de ELISA en de PCR. Omdat wij alle analyses in-huis uitvoeren, kunnen we zeer snel handelen. Afhankelijk van de keuze van de klant, kunnen we het resultaat tonen binnen vijf werkdagen, binnen 48 uur of zelfs binnen 24 uur.

Lees hier meer over allergenen.

Allergenen

Voedingswaarde-analyse en etikettering

Nutrilab is ook gespecialiseerd in voedingswaarde-analyse. Wij hebben veel ervaring met alle levensmiddelen, van vlees tot zuivel en van groente tot koek. We weten dat elk voedingsmiddel een eigen benadering vraagt in de monstervoorbehandeling, extractie en keuze van de analysetechniek. Wij hebben hiervoor een ISO-erkenning (ISO17025), verleend door de Raad van Accreditatie (RvA L136).

Nutrilab onderzoekt niet alleen de voedingswaarde van producten, maar kan producenten en retailers ook helpen bij de etikettering van voedingsmiddelen. Wij zorgen er dan voor dat de declaratie ook werkelijk klopt en de ingrediënten juist op het etiket worden vermeld. We adviseren ook bij het al dan niet plaatsen van voedings- of gezondheidsclaims op producten. Nutrilab werkt bij etikettering conform de EU richtlijn 1169/2011.

Contaminanten

Voedselveiligheid betekent ook dat er geen schadelijke contaminanten mogen voorkomen in grondstoffen en levensmiddelen. Nutrilab controleert dan ook op alle mogelijke contaminanten, zoals zware metalen, mycotoxinen, dioxines, PAK's en pesticiden. Wij werken met name conform de EU richtlijn 1881/2006. Deze richtlijn beschrijft, afhankelijk van het type levensmiddel, welke contaminanten moeten worden geanalyseerd en benoemt ook de maximumgehalten die worden toegestaan.

Voor speciale voedingsmiddelen zijn er daarnaast nog andere richtlijnen, zoals de EU richtlijn 2015/1933, bedoeld voor PAK's.

Microbiologie en pathogenen

Nutrilab biedt klanten de keus uit een breed gamma algemene microbiologische analyses, zoals de gangbare analyses op kiemgetallen, gisten, schimmels, E-coli en Salmonella, als meer speciale analyses.

Pathogenen als Salmonella en Listeria mogen niet in voedsel voorkomen; Nutrilab analyseert diverse levensmiddelen dan ook elke dag op pathogenen. We zijn geaccrediteerd voor de snelle PCR-methode, zodat we altijd spoedig weten of er pathogenen in een product aanwezig zijn.

Wij staan in voor de betrouwbaarheid van al onze onderzoeksuitkomsten, gebruiken gevalideerde methoden en beantwoorden aan diverse kwaliteitseisen. Nutrilab werkt volgens belangrijke nationale en internationale richtlijnen, zoals de EU richtlijn 2073/2005, de diverse Hygiënecodes, GMP+ en het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.

Lees hier meer over Microbiologie en pathogenen.

Microbiologie