Banner Vinçotte ISACert Nederland B.V.

Vinçotte ISACert Nederland

Vinçotte ISACert Nederland is ontstaan na een overname van de gefuseerde bedrijven ISACert Nederland en NAKAGRO. De bedrijven hebben hun eigen specialisme ingebracht in de huidige onderneming die daarmee een toonaangevende specialistische audit- en certificatie-instelling is geworden voor de gehele Agri-Food-sector.

Vinçotte ISACert wil vertrouwen toevoegen aan de internationale levensmiddelenketen door het realiseren van hoogwaardige audit- en certificatiediensten. Vinçotte ISACert wil de handel tussen bedrijven bevorderen: het certificaat moet het vertrouwen bieden dat het gecertificeerde bedrijf uitstekend aan de afnemersverwachtingen kan voldoen. Vincotte ISACert ziet graag dat haar klanten trots zijn op het behaalde certificaat waarmee ze kunnen laten zien dat ze het goed voor elkaar hebben.

We willen dit bereiken met deskundige en bekwame auditoren die diepgaande en gedetailleerde audits uitvoeren. Onze breed gekwalificeerde auditoren zijn in staat combi-audits efficiënt uit te voeren. Hiermee slagen wij erin bedrijven te inspireren voor verdere optimalisatie. We willen op een prettige manier zaken doen, met maximale ondersteuning door tijdige en relevante informatieverstrekking. Vinçotte ISACert brengt haar filosofie bij alle belanghebbenden onder de aandacht zodat het Vinçotte ISACert certificaat internationaal wordt herkend en erkend.

Certificatie in de Agri-Food sector

Vinçotte ISACert is gespecialiseerd in certificatie van bedrijven in de gehele levensmiddelensector: van boerderij tot supermarkt. De certificaten hebben betrekking op voedselveiligheid, wettelijke eisen, product kwaliteit, traceerbaarheid en product integriteit. Onze focus ligt hierbij op GFSI goedgekeurde schema's als BRC, IFS, FSSC22000, GlobalG.A.P. en GRMS. Ook voor certificaten als ISO 9001, ISO 22000, GMP+, Dutch HACCP, Riskplaza Audit+, IKB kip, IKB ei, KAT, BLK, QS-pluimvee, VLOG, GRASP, VVAK, VKL zijn wij geaccrediteerd/erkend. Onze auditoren zijn breed gekwalificeerd, zodat audits voor meerdere certificaten efficiënt gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. De rapportage en afhandeling van de audits & certificatie gebeurt vlot en betrouwbaar via ons online database systeem zodat u uw rapporten en certificaten snel in huis heeft.

Certificatie in de Agri-Food sector

Traceerbaarheid aantoonbaar geborgd via Vinçotte ISACert

Een goede traceerbaarheid van producten en ingrediënten vormt de basis voor een eerlijk en veilig product. Vinçotte ISACert heeft hiervoor alle normen "in huis". Zowel voor de internationale schema's als MSC, ASC, UTZ, RSPO, Greenpalm, GlobalG.A.P. als voor de nationale normen als Beter Leven Keurmerk (BLK), GG/CBL-Varken voor Morgen en Kip van Morgen concepten zijn wij erkend. Deze audits kunnen gecombineerd worden uitgevoerd met voedselveiligheid audits voor maximale efficiency.

Leveranciersaudits

De expertise van Vinçotte ISACert komt zeer van pas bij de opzet en uitvoering van leveranciersaudits. Er zijn speciale informatiebehoeften om een leveranciersaudit op maat te laten uitvoeren. Denk hierbij aan specifieke informatie voor meer zekerheid naar aanleiding van een recall of klachten, de keuze van een nieuwe leverancier, de introductie van een nieuw product, de verificatie van productspecificaties of recepturen, de borging van specifieke contractafspraken, etc.

Vinçotte ISACert adviseert afnemers bij het in kaart brengen en de monitoring van de supply-chain ten behoeve van in te kopen producten, ingrediënten en verpakkingsmaterialen op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit. Heeft u belangstelling voor onze diensten, laat het ons weten.

Leveranciersaudits

Productintegriteit

Om nieuwe incidenten op het gebied van voedselfraude te voorkomen worden de internationale eisen aan de Agri-Food sector aangescherpt. Vinçotte ISACert heeft expertise ontwikkeld voor het beoordelen van bedrijven op de borging van de productintegriteit in relatie tot de bedrijfscultuur, het risicobewustzijn en het voorkomen en het borgen van integriteitskwesties. Het gaat hierbij om zowel product en proces-risico's, informatie en communicatie-risico's, organisatorische en economische risico's. Wij passen deze kennis en ervaring toe bij specifieke product integriteit audits (PIA's).

Voor meer informatie, neem s.v.p. contact met ons op.

Onaangekondigde audits

De geloofwaardigheid van onafhankelijke certificatie en toetsing wordt versterkt door certificatie audits, verificatie audits en leveranciers audits onaangekondigd uit te voeren. In het geval van certificatie audits is dit vaak een optie waarvoor bedrijven vrijwillig kunnen kiezen. Soms verlangt een afnemer dat certificatie audits onaangekondigd worden uitgevoerd. Veel leveranciersaudits worden standaard onaangekondigd uitgevoerd. Vinçotte ISACert heeft hier inmiddels ruime ervaring mee opgedaan. Wij weten wat we kunnen en mogen verwachten. Wij gaan hier op een reële en rechtvaardige manier mee om die recht doet aan de verwachtingen bij een gecertificeerd bedrijf.

Wilt u gebruik maken van deze ervaring, laat het ons hier weten.

Onaangekondigde audits