Foodtrust

FoodTrust

FoodTrust stimuleert en ondersteunt als een onafhankelijke expert bedrijven om op basis van risicomanagement risico's met betrekking tot voedselveiligheid, opzettelijke misleiding en/of fraude in food in kaart te brengen en te voorkomen. Daarnaast verzorgt Foodtrust leveranciers- en ketenaudits en biedt het crisismanagement en bedrijfscontinuïteit.

Risicomanagement

Voedselfraude (VACCP) en Food defense (TACCP) zijn een steeds duidelijkere en grotere rol gaan nemen in de hele levensmiddelenindustrie. Waar voedselveiligheid (HACCP) en -kwaliteit zich richten op het voorkomen van onopzettelijke gevaren voor de gezondheid van de consument, richten voedselfraude en Food defense zich op het voorkomen van opzettelijke besmetting of vervalsing. Bij Food defense is dit meer met de motivatie om kwaad te doen, bij voedselfraude is dat vanuit economisch belang.

FoodTrust heeft ervaren projectmanagers in dienst die voor u een risicoanalyse, voedselfraude- of food defense plan kunnen opzetten. Daarnaast kunnen we u ook helpen door het uitvoeren van een nulmeting en vierkantsvergelijking, het opstellen van een ketenbeheersplan en het verzorgen van trainingen. Het is tevens mogelijk om uw producten te laten analyseren om zo eventuele voedselfraude aan te tonen.

Om misstanden en afwijkingen inzake product integriteit te kunnen melden, kunt u zich aansluiten bij de klokkenluidersregeling. Uw medewerkers kunnen volledig anoniem melding maken bij FoodTrust om de misstanden en/of afwijkingen te communiceren.

Lees meer over: Risicomanagement

Leveranciers- en ketenaudits

In onder andere de BRC, IFS, FSSC 22000 en HACCP eisen wordt namelijk gesteld dat audits door competente food safety auditoren dienen te worden uitgevoerd. FoodTrust voert uw leveranciers- en ketenaudits uit en heeft hiervoor auditoren op HBO- en WO-niveau beschikbaar met jarenlange ervaring in de branche. Onze auditoren zijn volledig op de hoogte van alle mogelijke TACCP en VACCP risico's en ze kennen de voedselveiligheidsschema's. Ze hebben aandacht voor alle schakels in uw productieprocessen. Mocht u hulp nodig hebben met het wijzigen van verbeterpunten, dan kunt u ook rekenen op onze hulp.

Lees meer over Leveranciers- en ketenaudits

Crisismanagement en bedrijfscontinuïteit

Steeds meer bedrijven zijn door de ketensamenwerking van elkaar afhankelijk. Hierdoor is bedrijfscontinuïteit en leveringszekerheid een belangrijk goed. Een paar dagen klanten niet kunnen bedienen en een ernstige terugval in omzet of erger is het resultaat. Crisismanagement is de systematische werkwijze om crises te beheersen en de schadelijke gevolgen te beperken.

FoodTrust zorgt ervoor dat uw organisatie optimaal is voorbereid op een crisis. Wij helpen u bij de planvorming en het vormen van de structuur van uw crisisorganisatie. Nadenken over wie en wat u nodig heeft na een calamiteit, zorgt ervoor dat u snel kunt omschakelen en uw bedrijf na een incident weer snel op de rit heeft. Ook bieden we verschillende trainingen en oefeningen aan op het gebied van crisismanagement.

Wanneer u daadwerkelijk wordt geconfronteerd met een crisis staan onze experts voor u klaar om u op alle fronten te ondersteunen. U kunt hierbij denken aan productanalyses, gespecialiseerde advocaten, communicatie-experts, enzovoorts.

Lees meer over: Crisismanagement