Banner Etiketteren

Etiketteren.nl

Alle etiketten op levensmiddelen moeten voldoen aan de Europese wetgeving omtrent voedselinformatie. Hier komt een heleboel bij kijken. Etiketteren.nl heeft specialisten in huis die antwoord hebben op al uw vragen op het gebied van etikettering, specificatiebeheer en wet- en regelgeving. Deze specialisten kunnen al uw etiketten controleren en advies geven zodat noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Wij nemen u het al het werk uit handen.

Etiketteren.nl is een initiatief van de Care for Food Group en werkt nauw samen met Bureau voor Kwaliteitszorg, MicroCare Laboratorium en CareNet Online QA Software.

Specificatiebeheer

Specificatiebeheer

Alle productiebedrijven in de levensmiddelenindustrie hebben te maken met specificaties. Op basis van de grondstofspecificaties van uw grondstoffen en de receptuur, stelt u een productspecificatie op. Dit kan een complexe klus zijn. Etiketteren.nl kan u helpen efficiënter te werken door het opstellen en beheren van uw productspecificaties. Wij nemen u het al het werk uit handen, vanaf het invoeren van de grondstofspecificaties tot en met het opstellen van eindproductspecificaties

Naast uitbesteding is het ook mogelijk om het gehele specificatiebeheer te automatiseren. Middels de online software applicatie CareNet Online QA Software kunnen wij het specificatiebeheer overnemen. Ingevoerde grondstof- en receptuurgegevens worden automatisch omgezet in eindproductspecificaties en ingrediëntendeclaraties. Aanpassingen in grondstoffen of recepturen worden direct doorgevoerd in alle eindproductspecificaties. Tevens zijn er koppelingen mogelijk met onder andere Foodscore, PS in Foodservice en SIM.

Lees meer over: Specificatiebeheer

Nationale en internationale etiketcheck

Nationale en internationale etiketcheck

Voldoen uw etiketten aan de wetgeving? Niet zeker van uw zaak? Onze etiketteringsspecialisten helpen u graag. Etiketteren.nl heeft een helpdesk met materiedeskundigen die uw etiketten kunnen controleren op de geldende nationale en internationale wetgeving en ervoor zorgen dat noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

Lees meer over: Etiketcheck en Internationale etiketcheck

Wetgevingsvraagstukken

Wetgevingsvraagstukken

Wij kunnen diverse wetgevingsvraagstukken voor u beantwoorden. Binnen onze organisatie beschikken we over specialisten, die op de hoogte zijn van de laatste wetgeving en dit op de juiste wijze kunnen interpreteren voor bijvoorbeeld uw product en website.

Ook kunnen we reeds bestaande teksten en websites toetsen aan de wet en een advies uitbrengen voor eventuele aanpassingen.

Lees meer over: Wetgevingsvraagstukken

Private labelservice

Private labelservice

Als private label eigenaar of producent wordt u geconfronteerd met een complex administratief proces rondom specificatiebeheer en labels. Diverse huismerken en retailers kiezen voor een verschillend systeem waarin ze hun specificaties willen beheren en ook worden er per retailer andere eisen gesteld aan de labelling.

Wij kunnen u helpen met onder andere het invullen van klant specifieke specificatiesystemen zoals Foodscore, SIM, Trace One en PS in Foodservice en het verzorgen van door de retailer vereiste verhandelbaarheidsrapporten

Lees meer over: Private labelservice

Etiketteringsspecialist

Etiketteringsspecialist

Etiketteren.nl kan uw bedrijf ondersteunen om aan de wetgeving te voldoen. Via deeltijddetachering leveren wij u een interim professional van middelbaar, hoger of academisch niveau die bekend is met uw branche en altijd op de hoogte is van de wet- en regelgeving rondom etiketteren. De specialist kan diverse werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot etiketteren, wetgeving en specificatiebeheer.

Lees meer over: Etiketteringsspecialist

Verhandelbaarheidsrapport

Verhandelbaarheidsrapport

Retailers in binnen- en buitenland kunnen aan u als producent vragen om een verhandelbaarheidsrapport te overhandigen. In Duitsland wordt dit een Verkehrsfähigkeitsbescheinigung genoemd. Veelal gebeurt dit bij het (opnieuw) op de markt brengen van een product. De retailer eist dan een rapport van een onafhankelijke instantie waaruit blijkt dat het product voldoet aan de wetgevingseisen, als de aanvullende eisen van de retailer. Etiketteren.nl stelt, op basis van de door MicroCare Laboratorium uitgevoerde analyses, tezamen met een etiketcheck, voor u een verhandelbaarheidsrapport op en regelt dat u in een kort tijdbestek het gewenste rapport in handen heeft.

Lees meer over: Verhandelbaarheidsrapport

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops

Uw kennis vergroten op gebied van etikettering? U kunt bij ons een training of workshop volgen welke wij samen met BK Opleidingen & Trainingen hebben ontwikkeld. Deze zijn geschikt voor alle managers en medewerkers die verantwoording dragen voor het opstellen en/of controleren van etiketten.

Lees meer over: Trainingen en workshops