BekoLogo


Als perslucht kritisch wordt…

BEKO TECHNOLOGIES: Compressed Air Intelligence

Het produceren van een veilig product is voor een voedingsmiddelfabrikant essentieel. De basis hiervoor wordt omschreven in het OPRP. Perslucht valt hier ook onder. Daarom is het voor elke voedingsmiddelfabrikant noodzakelijk om de persluchtkwaliteit te bewaken. Veel gebruikers zijn echter onbewust van de risico’s van perslucht en hoe de perslucht het beste kan worden behandeld.

Hiernaast bestaan er (nog) geen wetten en officiële regelgeving die een specifieke kwaliteit eisen aan perslucht of vaag omschreven zijn. “Perslucht dient schoon en droog te zijn” en “…mag geen contaminatie veroorzaken”. Maar hoe schoon is schoon? Waar komt de contaminatie vandaan? En hoe kun je de risico’s beperken?

BEKO TECHNOLOGIES heeft daarom een vertaalslag gemaakt in het oerwoud van richtlijnen en adviezen om inzicht te bieden zodat elke fabrikant zijn proces, product en profijt kan beschermen.
Download hier onze whitepaper over voedselveiligheid.

Als perslucht kritisch wordt… neem contact op met ons en profiteer van onze ervaring.

BEKO TECHNOLOGIES: Compressed Air Intelligence

Probleemloos transport van bulkgoed

Nukamel kampte enkele jaren geleden met regelmatig verstopte leidingen, lange wachttijden van bulkauto’s en stilstand vanwege reinigingswerkzaamheden als gevolg van vocht in de perslucht.

Lees de case studie Nukamel

Roomijsfabrikant gebaat bij persluchtbewaking

Zonder perslucht zou de productie van roomijs niet mogelijk zijn. Perslucht komt direct in contact met het romige massa om het luchtig te maken.
Hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan de perslucht.

Lees de case studie over ijs

Een veilig product van de consument

Transparantie en traceerbaarheid in het gehele keten kan alleen gewaarborgd worden wanneer het proces wordt bewaakt.

Persluchtkwaliteit beheersen

Direct of indirect contact?

MOSH en MOAH hebben in een invloed op de kwaliteit van het product. Elke vorm van contaminatie is een risico voor de productkwaliteit.

Beperk de risico's

Trending in food 2019: Schone perslucht onderschat

Martin Vink, Beko Technologies: ‘Vervuilde perslucht levert besmettingsgevaar op’. Perslucht komt vaak direct of indirect in contact met producten. Maar hoe schoon is die perslucht? “QA-managers beseffen steeds meer dat perslucht een bron van besmetting kan zijn”, zegt Martin Vink. “Dit betekent dat ze eisen moeten gaan stellen aan de hygiëne en de kwaliteit hiervan.”

Beko Technologies ziet dat QA-managers zich nog niet altijd bewust zijn van het besmettingsgevaar van perslucht. “Perslucht komt direct of indirect in contact met producten”, zegt Sara Deckers, hoofd marketing bij Beko Technologies. “Er worden producten mee schoongespoten of het wordt zelfs rechtstreeks in het product geïnjecteerd, zoals bij ijs. Maar is deze perslucht wel schoon? Als je de persluchtkwaliteit niet meet, is dat nooit zeker.” Deckers zegt dat ze het probleem weleens inzichtelijk maakt door perslucht op een schone, witte zakdoek te spuiten. Het resultaat is dan donkere vlekken op de zakdoek. “Die vervuiling spuit je dus ook op je producten. Mensen schrikken daarvan. Maar zo kan perslucht dus een bron van besmetting zijn.”

ISO 22000

“Perslucht is in wezen een ingrediënt en zo zou het ook moeten worden behandeld”, zegt general manager Martin Vink. “Daarom is het belangrijk om eisen te stellen aan de hygiëne en de kwaliteit. In de ISO 22000- norm staat dat je niet alleen de CCP’s in kaart moet brengen, maar ook de OPRP’s, Operational Prerequisite Programs. Dit zijn de basisvoorwaarden voor het produceren van een veilig product. Perslucht valt onder het OPRP en daarom moet je toezien op de kwaliteit.” ISO 22000 vermeldt ook dat perslucht geen contaminatie mag veroorzaken. “Op basis daarvan adviseren wij persluchtkwaliteit die voldoet aan de klasse 1.2.1., zoals vastgelegd in de ISO 8573.1:2010-norm”, zegt Vink. “Dit betekent dat het aantal stofdeeltjes en het restoliegehalte voldoen aan klasse 1. Het vochtgehalte voldoet minimaal aan klasse 2.”

Kwaliteit monitoren

Om persluchtkwaliteit vast te stellen, is het belangrijk om metingen te doen. “Wij beschikken over meetapparatuur en dataloggers waarmee we de kwaliteit van perslucht kunnen vaststellen”, zegt Vink. “In veel gevallen komen voedingsmiddelenbedrijven er op deze manier achter dat de persluchtkwaliteit slechter is dan ze dachten. Vervolgens stellen we een actieplan op, zoals het verbeteren van het onderhoud. Daarna is het belangrijk om de persluchtkwaliteit te blijven monitoren, zodat je de juiste beheersmaatregelen neemt. Zo houd je de kwaliteit hoog.” Deckers verwacht dat het hooghouden van de persluchtkwaliteit in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. “Neem de discussie over de minerale oliën MOSH en MOAH. In zo’n discussie krijg je gegarandeerd ook vragen over het restoliegehalte in de perslucht. Kun je als bedrijf dan aantonen dat de kwaliteit van de perslucht altijd goed is geweest? Dat kan natuurlijk alleen als je voor een goede monitoring hebt gezorgd. En let wel, een reputatie die eenmaal beschadigd is, herwin je nooit meer helemaal. Door de persluchtkwaliteit hoog te houden, blijf je eventuele reputatieschade voor.”