nieuws

Handel in quinoa verdrievoudigd in vijf jaar tijd (video)

Ingrediënt & Product

Handel in quinoa verdrievoudigd in vijf jaar tijd (video)

De consumptie en verwerking van quinoa in voedingsmiddelen groeit enorm. Nederland importeerde in 2016 ongeveer 5,5 miljoen kilo quinoa. Dat is een record en ruim drie keer zoveel als vijf jaar geleden. Ook is Nederland met ruim 3,5 miljoen kilo de grootste exporteur van quinoa binnen de EU.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van handelscijfers. De export van quinoa vanuit Nederland nam de afgelopen jaren toe, van 1,4 miljoen kilo in 2012 tot 3,5 miljoen kilo in 2016. In het eerste halfjaar van 2017 bedroeg zowel de import als de export van quinoa 2,1 miljoen kilo.

Import

Binnen de EU is Nederland met ruim 6 miljoen kilo de tweede grootste importeur van quinoa. Alleen Frankrijk importeert meer, ongeveer 6,3 miljoen kilo. Duitsland is derde met 5,2 miljoen kilo. 

Consumptie in Nederland

Ruim 63 procent van de geïmporteerde quinoa is niet bestemd voor de Nederlandse markt, maar wordt weer uitgevoerd. Het overige deel blijft voor consumptie in Nederland. In 2016 was meer dan 2 miljoen kilo geïmporteerde quinoa beschikbaar voor consumptie in eigen land, vier jaar eerder was dat nog 267 duizend kilo.

Eigen productie

In Nederland wordt sinds enkele jaren ook in zeer beperkte mate quinoa geproduceerd. Momenteel betreft dit ongeveer 20 bedrijven met minder dan 100 ha.

Peru belangrijkste land van herkomst

De meeste quinoa die in Nederland wordt ingevoerd komt uit Zuid-Amerika: 5,4 miljoen kg in 2016 (inclusief doorvoer). Dit is bijna 90 procent van het totaal. Veruit het belangrijkste importland is Peru met bijna 4,1 miljoen kilo, gevolgd door Bolivia met ruim 0,9 miljoen en Chili met 0,4 miljoen kilo. Ook importeert Nederland quinoa uit Europese landen (hoofdzakelijk wederuitvoer en doorvoer), met name het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Export vanuit Nederland

Als exporteur is Nederland met 3,5 miljoen kilo veruit de grootste in de EU. Frankrijk en Duitsland volgen op afstand, met 1,5 en 1,3 miljoen kilo in 2016. Nederland exporteert vooral naar Europese landen: 93 procent van de quinoa die ons land in 2016 verliet ging naar een ander land in de EU. Duitsland en Oostenrijk zijn de belangrijkste bestemmingen. Daarnaast worden ook kleine hoeveelheden geëxporteerd naar Azië en Amerika.

Dossier quinoa (WUR)

Reageer op dit artikel