artikel

GTS, BGA, en BOB maken herkomst belangrijk

Ingrediënt & Product

Met gegarandeerd traditionele specialiteiten (GTS), beschermde geografische aanduiding (BGA) en beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) geven producenten hun specialiteiten bescherming tegen oneerlijke concurrentie. Toch is er in Nederland slechts mondjesmaat belangstelling voor.

Reageer op dit artikel