nieuws

Lamb Weston/Meijer: CO2-reductie doel voor 2020 behaald

Duurzaamheid & MVO

Lamb Weston/Meijer: CO2-reductie doel voor 2020 behaald

Het kabinet en tal van andere spelers uit maatschappij en bedrijfsleven zijn druk doende om voor eind 2018 het definitieve Klimaatakkoord gereed te hebben. Het streven is om een CO2-reductie van 49% te behalen in 2030 ten opzichte van 1990. Bij de voedingsindustrie staat CO2-reductie scherp op de radar. Veel bedrijven zoals Lamb Weston/Meijer hebben al flinke slagen gemaakt.

Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer houdt alle ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord in de gaten en is zich “serieus aan het voorbereiden op de energietransitie”, bevestigt duurzaamheidsmanager Jolanda Soons. Over de inhoud van de voorbereidingen wil ze pas mededelingen doen in januari als de nieuwe duurzaamheidsstrategie en doelstellingen voor 2030 zijn geformuleerd.

Terugverdientijd

“De realiteit is dat we midden in het interne proces zitten om te bepalen hoe we aan de 2030 doelstellingen van het Nederlands Klimaatakkoord gaan voldoen. Onderdeel hiervan is om alle realistische opties, kosten en terugverdientijd in kaart te brengen. Dit kost tijd. Hier geldt ook: er is geen ‘one size fits all.’ Er zijn meerdere opties om CO2-emissies haalbaar en betaalbaar te verminderen. Die kunnen verschillen per productielocatie (vier in Nederland, red). We hebben nog niet alle antwoorden.”

Broeikasgassen

Voor 2020 (ten opzichte van 2008) streeft Lamb Weston/Meijer naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% per ton eindproduct. Het bedrijf ligt op schema om dit doel te behalen, vertelt Soons. Na enig aandringen, is ze bereid een tussenstand te geven. Zo is de uitstoot van broeikasgassen en het directe energieverbruik met 31% verminderd. In de hele aardappelketen staat de teller op 21%. “Hiermee heb je wel een scoop te pakken omdat we onze duurzaamheidsresultaten pas begin 2019 publiceren”, lacht de duurzaamheidsmanager.

Dierenwelzijn en ketenmanagement

Bijna ieder voedingsbedrijf meldt altijd wel iets over duurzaamheid op zijn website, maar het verschilt hoe ze het onderwerp oppakken. Zo heeft Zwanenberg geen uitgebreide duurzaamheidsstrategie en bijbehorende heldere doelstellingen over CO2-reductie. Wel prijken op de website zeven MVO-thema’s die uitgebreid ter sprake komen in een online brochure. Het gaat dan onder andere dierenwelzijn en ketenmanagement. Het voedingsbedrijf kijkt heel nuchter naar duurzaamheid, vertelt kwaliteitsmanager Gerrit Straatsma.

Zwanenberg Food Group

“Wij pakken de verduurzaming op de locaties pragmatisch op: er valt geld mee te verdienen. Het wordt lastiger als maatregelen meer kosten dan ze opleveren.” Bij iedere investering en budgettering houdt Zwanenberg de kosten en baten kritisch tegen het licht, aldus Straatsma. Bij de worstenfabriek van Unox in Oss die Zwanenberg overnam van Unilever, rolt het familiebedrijf dezelfde zakelijke aanpak uit. “Als je naar Oss kijkt dan zie je dat daar Unilever heel anders met duurzaamheid omgaat. Maar dat beleid is aangepast toen de overname door Zwanenberg bijna een feit was.”

Reageer op dit artikel