nieuws

‘Echte prijs’ van vlees ligt ongeveer 50 procent hoger dan de supermarktprijs

Duurzaamheid & MVO

‘Echte prijs’ van vlees ligt ongeveer 50 procent hoger dan de supermarktprijs

De ‘echte prijs’ van rund- en varkensvlees is ongeveer 50 procent hoger dan de consument in de supermarkt ervoor betaalt. Dit blijkt uit het rapport ‘De echte prijs van vlees’ dat onderzoeks- en adviesbureau CE Delft maakte in opdracht van Natuur & Milieu.

In het rapport worden niet alleen de kosten die ontstaan door schade aan het milieu, het klimaat en de biodiversiteit in de ‘echte prijs’ meegerekend, maar ook kosten die de overheid maakt voor het bestrijden van dierenziektes en subsidies voor de veehouderij sector.

Minimale prijs

Wanneer alle kosten worden opgeteld en meegerekend, komt er in de supermarkt 53 procent op de gemiddelde prijs van varkensvlees, de rundvleesprijs zou 40 procent moeten stijgen en de prijs van kippenvlees 26 procent.

De gegeven ‘echte prijs’ is een minimum, want volgens het onderzoeksbureau konden nog niet alle schadelijke effecten van vleesconsumptie worden meegenomen in de berekening. Zaken als dierenwelzijn, schade aan de gezondheid van mensen, potentiële gevaren voor de maatschappij zoals antibioticaresistentie en verdroging van landbouwgrond, zijn factoren die volgens het rapport om verschillende redenen niet betrouwbaar te reduceren zijn naar financiële kosten.

Totale maatschappelijke kosten

Wel werden in het rapport de totale maatschappelijke kosten berekend die de vleesconsumptie in Nederland betekent voor de schade aan het milieu, klimaat en gezondheid. Het totaalbedrag kan oplopen tot 4,5 miljard euro per jaar, waarvan milieuschade de grootste kostenpost is. Dit komt vooral op het conto van de uitstoot van ammoniak door veehouderijen. De hoge ammoniakuitstoot zorgt voor een verslechterde kwaliteit van bodem, water en lucht.

 

Reageer op dit artikel