nieuws

Minderen vlees en drank goed voor gezondheid én milieu

Duurzaamheid & MVO

Minderen vlees en drank goed voor gezondheid én milieu

Consumenten kunnen de milieu-impact verminderen door hun vleesconsumptie (rood en bewerkt vlees) met driekwart te verkleinen. Dit zorgt voor een 23% lagere broeikasuitstoot van hun totale voedingspatroon.

Dit wijst onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit.

Frisdranken en alcohol

Een andere ingreep die grote effecten oplevert, is het vervangen van alle frisdranken en alcoholische drank;8en door kraanwater. Dit resulteert in een verlaging van 9% van de voeding gerelateerde broeikasuitstoot voor mannen, bij vrouwen is de verlaging 6%.

Verzadigd vet en suiker

De aanpassing van het voedingspatroon is niet alleen goed voor het milieu, de consument heeft er zelf ook voordelen van. Zo zorgt de vermindering van vlees en drankconsumptie voor een verlaagde inname van verzadigd vet en suiker. Dat is gunstig voor de gezondheid, aldus het RIVM

Voedingspatroon

Het RIVM wijst er wel op dat het aangepaste voedingspatroon ook zorgt voor een lagere energie- en ijzerinname. Het kan nodig zijn om voor aanvulling te zorgen door een hogere inname van andere voedingsmiddelen die in deze nutriënten kunnen voorzien.

Reageer op dit artikel