nieuws

Consortium slaat handen ineen voor bleekaarde extractie-installatie

Duurzaamheid & MVO

Consortium slaat handen ineen voor bleekaarde extractie-installatie

Het is wellicht het minst bekende afvalproduct in het Rotterdamse havengebied: bleekaarde. Toch zal een miljoeneninvestering jaarlijks miljoenen euro’s en tonnen bruikbare olie besparen. Een nieuwe extractie-installatie moet dit mogelijk gaan maken.

Bleekaarde wordt gebruikt om plantaardige olie te zuiveren. Afhankelijk van hoe intensief de bleekaarde wordt gebruikt, is de bleekaarde na enkele weken verzadigd. Op dat moment wordt het vooral afval.

Ketenaanpak

Cargill, IOI Loders Croklaan en Olenex hebben overeenstemming bereikt over het werven van een gespecialiseerde partner voor de bouw en exploitatie van de nieuwe extractie-installatie. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunen het initiatief. De installatie levert zo’n 50 banen op tijdens de bouwfase en 12 permanente banen na oplevering. MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten, begeleidt het project, dat een mooi voorbeeld is van hoe meerdere bedrijven uit de keten gezamenlijk werken aan verduurzaming en bijdragen aan een circulaire economie.

Biobrandstof en bouwmaterialen

De nieuwe faciliteit maakt nieuwe grondstoffen, onder andere door olie uit de bleekaarde terug te winnen. De teruggewonnen olie kan bijvoorbeeld worden toegepast als biobrandstof en de resterende bleekaarde in bouwmaterialen.

Het terugwinnen van verzadigde bleekaarde is uniek in Europa. Het proces is vrij nieuw: er zijn momenteel drie faciliteiten actief in de hele wereld, allen in Azië. Nederlandse research & development op dit vlak kunnen de installatie verder helpen verduurzamen. Het initiatief past goed bij het streven naar duurzaamheid. Het draagt bij aan een circulaire economie, helpt in het voorkomen van klimaatverandering en is een kans om nieuwe duurzame technologieën daadwerkelijk toe te passen.

De werving van een partner voor de bouw en exploitatie van de installatie wordt ondersteund door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij dragen bij aan de recycling en het hergebruik van schaarse grondstoffen met kennis en financiële middelen.

Auteur: Frank Bergmans van MVO. MVO is kennispartner van VMT.

Reageer op dit artikel