nieuws

‘Transitie naar plantaardig eten kost miljarden’

Duurzaamheid & MVO

‘Transitie naar plantaardig eten kost miljarden’

Green Protein Alliance (GPA), een brede maatschappelijke coalitie van bedrijven, wetenschap, overheid, kennispartners, NGO’s vraagt het kabinet Rutte III om de komende zeven jaar miljarden vrij te maken voor noodzakelijke transitie naar meer plantaardig eten.

De GPA hoopt dat het kabinet net zoveel miljarden vrijmaakt voor de eiwittransitie als de energietransitie nu krijgt. De alliantie spreekt de hoop uit dat de Transitie-agenda Biomassa en Voedsel die volgende week wordt gepresenteerd aan de opstellers van het Grondstoffenakkoord hier de basis voor vormt.

Krachtiger stimuleren

GPA-woordvoerder Jeroen Willemsen: “Het is onverdedigbaar dat er voor de energietransitie jaarlijks 4 miljard euro wordt vrijgemaakt, terwijl de eiwittransitie een even grote impact levert en het moet doen met een paar miljoen. De balans is totaal zoek.”

Speldenprikken

Willemsen vindt dat de samenleving  toe moet naar een situatie waarin consumenten logischerwijs kiezen voor plantaardige eiwitalternatieven als onderdeel van een bewuste, duurzame en gezonde leefstijl. “Dat bereik je niet met kleine, gefragmenteerde projecten, initiatieven en speldenprikken.”

Gecoördineerde aanpak

Wat volgens de GPA nodig is, is een groots ingezette gecoördineerde aanpak gericht op de consument, met een combinatie van het bieden van smakelijke, nutritioneel goede variaties op vlees, vis en zuivel, educatie en voorlichting. Willemsen: “Bij voorkeur gemanaged door coalities die  dicht bij consumenten staan, de bij de GPA aangesloten leden en partners. Een 50-50 verdeling van de inzet van publieke middelen, 2 miljard op de eiwittransitie, is meer dan verdedigbaar.”

Dierlijke eiwitten

Ondanks de groeiende populariteit van plantaardige variaties op zuivel, vleesvervangers, noten, bonen en peulvruchten eet Nederland gemiddeld nog steeds te veel vlees, vis, zuivel en eieren. De productie van deze dierlijke eiwitten kost veel grondstoffen en is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving goed voor meer dan 11 procent van de totale hoeveelheid broeikasgassen die Nederland uitstoot.

Veeteelt

Ook vraagt veeteelt veel ruimte. Voor de productie van een kilo biefstuk is tot 15 kilo veevoer nodig, en dat moet ergens groeien. Van het mondiale landbouwareaal is maar liefst 75 procent in gebruik voor de productie van veevoer en als grasland. GPA-woordvoerder Jeroen Willemsen: “Het consumeren van veel vlees en zuivel is helaas een weinig duurzame manier om aan eiwitten te komen. Als we bonen, noten en paddenstoelen zelf opeten kunnen we daar veel meer mensen mee voeden dan als we ze eerst aan dieren voeren voor de productie van vlees of zuivel. Dit is tevens een essentiële stap om te komen tot een meer circulair voedselsysteem.”

Opwarming

Minder vleesconsumptie is volgens diverse onderzoeken ook onvermijdelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius (Akkoord van Parijs). Sterker: volgens de GPA is ‘Parijs’ alleen nog maar haalbaar met een ‘groene eiwittransitie’.

Aanpak

De GPA wil beginnen met de inzet van middelen op het stimuleren van gezonder eetgedrag en heeft daarvoor de benodigde interventies en campagnes al ontwikkeld. “Gezien het feit dat het gaat om belangrijke publieke doelstellingen vinden wij een structurele bijdrage van de overheid niet meer dan logisch”, aldus Willemsen.

Acties en interventies

Hij vervolgt: “De werkgroep eiwittransitie heeft een heel scala aan acties en interventies opgesteld die de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het GPA een concreet plan hoe we de komende jaren de consumptie van plantaardige eiwitten kunnen doen groeien tot tenminste 50%. Het is zeer wenselijk dat de betrokken ministers Schouten en Wiebes de al eerder geuite nationale ambitie rond de eiwittransitie matchen met een passend investeringsbudget.”

De GPA wil snel met de betrokken Ministers om tafel om de investeringswensen verder te bespreken.

Lees ook VMT 13 uitgave uit 2017 die grotendeels in het teken stond van plantaardige eiwitten. Geen abonnement op VMT? Vraag er hier één aan!

Hieronder een videoverslag van een eerdere bijeenkomst van de GPA:

Reageer op dit artikel