nieuws

Duurzaamheid in beeld: Cijfers & Letters

Duurzaamheid & MVO

Duurzaamheid in beeld: Cijfers & Letters

Werkt uw organisatie aan duurzaamheid? Dit kan vanuit verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld door processen te optimaliseren om geld en middelen te besparen. Of om de positieve eigenschappen van uw product bij uw klant te benadrukken.

De eerste invalshoek is vanuit de inhoud, de tweede vanuit communicatie. Wat is hier de synergie? Blonk Consultant (duurzaamheidadvies) en Schuttelaar & Partners (voeding, gezondheid en duurzaamheid) bedachten een model om deze synergie zichtbaar te maken.

Van inhoud naar communicatie

Jasper Scholten: “Elk product heeft impact op het milieu, denk aan CO2-uitstoot, grondstofgebruik en landgebruik. Levenscyclus Analyse (LCA) is een methode om deze impact te inventariseren. Via deze methode wordt de gehele levenscyclus van een product in kaart gebracht. Van grondstoffen, verpakking, transport, retail, de consumentenfase tot afvalverwerking. Door hotspots inzichtelijk te maken kan een proces of product verbeterd worden, wat een besparing in grondstof- en energieverbruik en dus kosten kan opleveren. De milieuvoordelen blijken soms zo groot, dat het strategisch slim is om dit als verkoopargument in te zetten.”

Van communicatie naar inhoud

Jelle de Jong: “Bedrijven krijgen steeds meer vragen over duurzaamheid ten aanzien van de producten en diensten die zij leveren. Soms omdat de klant zelf een producent is en afhankelijk is van de toeleverancier om haar ambitie te realiseren. Daarnaast zien we dat aanbestedingen in toenemende mate eisen stellen aan de producten en diensten ten aanzien van duurzaamheid, bijvoorbeeld in de catering. Rede temeer voor de levensmiddelenbranche om hier op in te spelen. Het vertrekpunt is de ambitie die zij nastreeft, bijvoorbeeld: mijn product of dienst onderscheidt zich op het gebied van duurzaamheid doordat deze is geproduceerd met de helft aan energie dan vergelijkbare producten. Door deze ambitie te relateren aan doelgroep en communicatiedoel, wordt de kernboodschap geformuleerd. Door het uitvoeren van een LCA wordt deze boodschap onderbouwd.”

Meer informatie over Schuttelaar en Partners

Reageer op dit artikel