nieuws

Riskplaza start proef met beperkte reikwijdte

Algemeen

Riskplaza gaat een proef starten met een certificaat dat voor een deel van de ingekochte grondstoffen geldt. Met deze test wil Riskplaza vaststellen of bedrijven een beperkte scope minder belemmerend vinden dan het reguliere Riskplaza-audit+ systeem, dat vereist dat de gehele collectie wordt meegenomen in de controle.

Riskplaza start proef met beperkte reikwijdte

In het tweede kwartaal van 2019 zal Riskplaza bij bedrijven langsgaan om de gewenste grondstoffen te auditeren. Deze testaudits zullen uitwijzen of de beperking van de reikwijdte van het certificaat bevalt.

Afnemer bedienen

Riskplaza geeft aan dat het idee achter de proef is dat deze mogelijkheid een voedingsmiddelenbedrijf de gelegenheid biedt de afnemer beter te bedienen. Zij kan haar kwaliteitssysteem op die manier toespitsen op wat de klant wil.

De totstandkoming van deze proef wordt mogelijk gemaakt door aanvullende criteria die opgesteld zijn in overleg met Riskplaza, Stichting Brancheoverleg Riskplaza, en de geaccepteerde certificeringsinstellingen. De pilot zal deze criteria testen.

Er zijn momenteel drie bedrijven die interesse hebben getoond. Bedrijven die ook mee willen doen aan de pilot kunnen contact opnemen met Riskplaza of een certificatie-instelling.

Reageer op dit artikel