nieuws

‘Bedrijven zijn geen blockchain-toeristen meer’

Algemeen

‘Bedrijven zijn geen blockchain-toeristen meer’

“De tijd van de blockchain-toeristen is voorbij”, zegt dr. Lan Ge, senior onderzoeker bij de Wageningen University. “Bedrijven die blockchain nu toepassen hebben een realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen. Ze zetten de technologie gerichter in.”

Ge vertelt dat veel bedrijven blockchain in het begin zagen als oplossing voor alles. “Dat was onrealistisch. Nu wordt het meer gezien als een van de nieuwe technologieën. Blockchain wordt meer vergeleken met alternatieven en toegepast in combinatie met andere technologieën zoals big data en Internet of Things.”

Mining

Blockchain wordt bijvoorbeeld niet altijd meer toegepast als volledig open systeem. “We zien dat de informatie steeds vaker alleen toegankelijk is met toestemming”, zegt Ge. “Ook wordt de verificatie van de informatie niet altijd meer gedaan met de zogenaamde ‘mining’. Mining vraagt namelijk veel rekenkracht en verbruikt dus veel energie. Er wordt nu ook wel eens gekozen voor andere consensus algoritmes zoals stemmen.”

Ge ziet dat blockchain nu voornamelijk wordt toegepast voor de verificatie van certificaten of het bijhouden van de herkomst van producten of data. Het wordt minder toegepast voor het vastleggen en bijhouden van de details van het hele proces, omdat daarvoor de kosten nog onvoldoende opwegen tegen de baten.

Blockchain for Agrifood


De onderzoeker benadrukt dat het belangrijk blijft om kennis over blockchain met elkaar te delen. “We moeten voorkomen dat we allemaal het wiel opnieuw gaan uitvinden. Daarom is het goed dat het Ministerie van LNV twee jaar geleden het programma  ‘Blockchain for Agrifood’ in het leven heeft geroepen. Via dit programma en het business-ecosysteem hier omheen kunnen verschillende partners en stakeholders ervaringen met elkaar uitwisselen en elkaar op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.”

Reageer op dit artikel