nieuws

Trending in food 2019: Bedrijfskundige kennis nodig

Algemeen

Trending in food 2019: Bedrijfskundige kennis nodig

Mathijs Brink, N&S Quality Consultants: ‘QA-manager moet het schaap met vijf poten zijn’. De huidige ontwikkelingen vergen veel van QA-managers. Vakinhoudelijk moeten ze een verdiepings- en verbredingsslag maken. En om kwaliteitszorg organisatiebreed naar een hoger plan te brengen, is er bedrijfskundige kennis nodig. Mathijs Brink: “Het is goed om je als QA-manager af te vragen waar je kracht ligt en op welke vlakken je nog kunt verbeteren.”

N&S Quality Consultants ziet dat het QA-vak op technologisch gebied een verdiepingsslag doormaakt. “De wet- en regelgeving wordt steeds ingewikkelder”, zegt businessunitmanager Mathijs Brink. “Neem bijvoorbeeld het Infoblad 85 of de specifieke migratielimieten die je moet aanhouden bij het opstellen van een conformiteitsverklaring. De interpretatie van deze regels is complex. Bovendien zien we dat voedingsmiddelenbedrijven het naadje van de kous willen weten. Wij hebben hierop ingespeeld door een European Knowledge Centre for Food Quality in te richten met een groep experts die de vragen van klanten kan beantwoorden. Ook zien we dat er een verbreding plaatsvindt. Er komen nieuwe technologieën op de markt, zoals blockchain. QA-managers willen weten wat ze daarmee kunnen.”

Champions League

Daarnaast ziet N&S Quality Consultants dat QA-managers steeds meer bedrijfskundige kennis nodig hebben. “Neem een thema als voedselveiligheid”, zegt adviseur Cyrilla Kormelink. “Wie linkt dat aan het hoge verloop in een bedrijf of de achterstand in het onderhoud? Wellicht zijn er op die thema’s verbeteringen mogelijk waarmee de voedselveiligheid naar een hoger niveau wordt gebracht.” Brink: “Of wellicht kan het verbeteren van de voedselveiligheid als uitgangspunt genomen worden in een R&D-traject? Nu komt dit vaak pas in de laatste fase aan bod. Je kunt het verbeteren van de voedselveiligheid ook als doel op zich zien.” Kormelink zegt dat kwaliteitszorg en bedrijfskunde twee gescheiden werelden zijn die samen komen. “We zien dat de ISO 9001-gecertificeerde bedrijven hier veelal in voorop lopen. Dat zijn de early adapters. Ook andere bedrijven gaan deze slag maken. In de praktijk zien we dat MT-leden in het begin nog wat terughoudend zijn. Op een gegeven moment gaan ze de kansen en de risico’s van dit kwaliteitsdenken voor hun eigen bedrijf inzien. Ze willen Champions League blijven spelen en daar hoort de samensmelting van het management en de kwaliteitszorg bij.”

Verdiepingsslag

Brink zegt dat al deze ontwikkelingen veel van een QA-manager vergen. “Je kunt je afvragen of al die kennis en vaardigheden nog wel in één persoon te vatten zijn. Daarom is het goed om je als QA-manager te bedenken waar je kracht ligt. Wat spreekt je aan, welke kennis en vaardigheden heb je in huis en op welke vlakken kun je nog een verdiepingsslag maken? En wellicht liggen bepaalde thema’s jou niet? Dan kan het ook een kracht zijn om dit aan anderen over te laten of hier externe experts voor in te huren.”

www.ns-quality.com

NB. Trending in Food maakt deel uit van de laatste VMT van dit jaar. De serie bestaat uit gesponsorde interviews met partijen in de voedingsmiddelenindustrie over de huidige trends in de markt.

Reageer op dit artikel