nieuws

Machines als onderdeel van de circulaire economie

Algemeen

Machines als onderdeel van de circulaire economie

KENNISPARTNER – Binnen de voedingsindustrie blijft circulaire economie vaak beperkt tot de eigen processen. Het gaat over het verwaarden of inperken van afvalstromen of over energieterugwinning. Hergebruik van machines krijgt binnen de industrie echter nog te weinig aandacht.

Er komt binnen het productieproces van voedingsmiddelenfabrikanten steeds meer technologie beschikbaar om lineaire afvalstromen om te buigen of verder in te perken, onder meer door het hergebruik van bijproducten. Ook zijn er inmiddels volop systemen inzetbaar om energieterugwinning mogelijk te maken.

Hergebruik

Maar als de voedingsindustrie de circulaire economie zo toejuicht, is het dan niet raar om tegelijkertijd machines en gereedschappen ongebruikt in hoekjes te parkeren? Dit is wel wat er vaak gebeurt; er is nog weinig aandacht voor hergebruik van machines binnen de voedingsmiddelenindustrie. Enerzijds omdat bedrijven niet bekend zijn met de vraag naar gebruikte machines, anderzijds omdat het idee leeft dat gebruikte machines geen waarde meer hebben.

Parkeren

Zodra een machine uit productie is genomen, wordt hij vaak ‘bewaard’ door de producent. Helaas wordt een geparkeerde machine zelden weer opnieuw in het productieproces opgenomen. Tijdens de ‘parkeerfase’ van de machine gaan de ontwikkelingen immers gewoon door. Op een gegeven ogenblik past de machine dan niet meer in het inmiddels geüpdatete SCADA of ERP systeem. Of de visie op de gewenste productiesnelheid is ondertussen aangepast. De machine voldoet niet meer aan de heersende eisen en staat vervolgens te verstoffen. Zonde, want er is (internationaal) veel vraag naar gebruikte machines en ze brengen meer op dan vaak wordt gedacht.

Voorsprong

Nederland loopt op het gebied van circulariteit ver voor op de landen om ons heen. Deze voorsprong is vaak nog veel groter op landen verder weg. Juist in die landen zijn er vaak nieuwe eigenaren te vinden voor gebruikte machines. Vooral als deze machines technisch voorop lopen en goed zijn onderhouden. Circulair werkt dus vooral als voedingsmiddelenbedrijven verder kijken dan enkel en alleen naar het eigen proces. Het loont voor deze bedrijven om juist buiten de eigen markt te kijken. Zo kan het voorkomen dat een robot die eerder bonbons inpakte nu wordt gebruikt om vloeren in 3D te printen. Als het aanbod maar breed genoeg is en het koperspubliek wereldwijd, is er voor veel machines uit de voedingsmiddelenindustrie snel een goede nieuwe gebruiker te vinden.

Auteur: Andrej Pieterson, Accountmanager food processing industries, Troostwijk Veilingen, kennispartner van VMT. Troostwijk Veilingen biedt de voedingsmiddelenindustrie oplossingen op het gebied van circulaire economie.

Reageer op dit artikel