nieuws

Consumentenbond wil vinger in de pap bij preventieakkoord

Algemeen

Consumentenbond wil vinger in de pap bij preventieakkoord

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn & Sport presenteerde op 23 november Nationaal Preventieakkoord. Kort hierna was er al veel over te doen. Zo had bijvoorbeeld Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel al de nodige kritiek op het plan. De Consumentenbond wil zich nu ook bemoeien met het akkoord.

Volgens de Consumentenbond maakt het Nationaal Preventieakkoord het makkelijker voor consumenten om voor gezonde voeding te kiezen. Maar dan moeten de voornemens wel goed worden uitgevoerd. Hier wil de bond over in gesprek met staatsecretaris Blokhuis.

Voedselkeuzelogo & brand characters

Onder andere een nieuw voedselkeuzelogo is een van de gespreksonderwerpen met de bewindsman. Deze moet er in 2020 zijn. De Consumentenbond vindt het veelbelovend dat zo’n logo geïntroduceerd op basis van een onafhankelijk onderzoek. Eerder pleitte ze al voor een nieuw, begrijpelijk, en onafhankelijk voedselkeuzelogo.

Ook wil de consumentenorganisatie gesprek over de belofte van supermarkten om te stoppen met idolen op (eigen merk) producten. De Consumentenbond vindt dit een stap vooruit. 

Kritische noot                                                   

De Consumentenbond is echter niet alleen maar positief. Zo uiten ze haar onvrede over het verbod van kinderidolen op verpakkingen. Die is in 2016 ook al is gedaan en wordt nu alleen maar herhaald. De Consumentenbond wil alleen maar kindermarketing op producten van de Schijf van 5.

De Consumentbond vindt het hoognodig om een nieuw systeem voor productverbetering te introduceren. Het huidige Akkoord Verbetering Productsamenstelling werkt volgens de Consumentenbond en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) niet. Het systeem moet beter worden ingevuld om het succesvol te maken. Op de volgende punten moet verbeterd worden: de nieuwe minister van de VWS moet leiding nemen, de beloofde evaluatie van het Akkoord moet met spoed in gang worden gezet en de uitspraken van Wetenschappelijke Adviescommissie moeten bindend worden gemaakt.

“Leren van eerdere akkoorden”

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: ”Voedselfabrikanten zullen hun etiketten, hun marketing én hun producten verregaand aan moeten passen. Dit zullen ze niet vrijwillig doen. De overheid moet hiervoor concrete en meetbare eisen stellen, met sancties voor de achterblijvers. Laten we leren van eerdere akkoorden waarin vrijblijvendheid troef was. Daarmee is niet of nauwelijks resultaat behaald, simpelweg omdat de gezondheid van consumenten niet op de eerste plaats staat bij fabrikanten. Wij praten graag mee als onafhankelijke partij om de maatregelen uit het preventieakkoord tot een succes te maken.”

Reageer op dit artikel