nieuws

MVO-blog: Geen ontbossing meer bij duurzame palmolieproductie

Algemeen

MVO-blog: Geen ontbossing meer bij duurzame palmolieproductie

Voor duurzame palmolie gelden internationale normen. De belangrijkste standaard die in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is die van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De jaarlijkse rondetafelconferentie van de RSPO vindt dit jaar plaats in Maleisië. Eddy Esselink is erbij en houdt de komende dagen een blog bij.

Vandaag vinden nog twee plenaire sessies plaats, waarna de algemene ledenvergadering stemt over een aantal resoluties. Het goede nieuws van vandaag is dat de nieuwe aangescherpte principes en criteria voor duurzame palmolieproductie zijn aangenomen. Het belangrijkste element hieruit is dat er geen ontbossing meer mag plaatsvinden en dat ook de veengronden moeten worden ontzien. 84% van de stemgerechtigden stemt voor de strengere criteria en dat geeft een fantastische basis voor verdere samenwerking om duurzame palmolie de norm te maken.

Rol financiële sector

Voorafgaand aan de stemmingen was er nog een sessie die in het teken stond van een gebiedsbepaalde aanpak. Er werd stilgestaan bij de rol die de financiële sector hierbij kan spelen.

Voor banken en investeerders is het zaak om met de juiste financieringsmodellen te komen zodat ook kleine partijen (boeren) hier baat bij hebben. De kleine boeren zijn belangrijk. Als ook zij de juiste duurzame landbouwmethodes toepassen kan klimaatverandering worden tegengegaan. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen meer zijn.

Een mogelijk probleem kan bijvoorbeeld opduiken als bepaalde aangesloten partijen in een gebied de handdoek in de ring gooien. Er wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij de leidende rol die de (lokale) overheid hierin kan spelen. Inderdaad, iedereen moet een bijdrage leveren.

Klachten

De tweede sessie ging over aanpassingen in het klachtenmechanisme van de RSPO. Soms gaan praktijken niet goed en zijn er behoorlijke meningsverschillen. Ook binnen de RSPO. Dan treedt het klachtenmechanisme in werking.

Tijdens deze sessie blijkt dat iedere zaak anders is en een zorgvuldige behandeling vraagt. Het hoofddoel is om iedereen aangesloten te houden. Dat is beter dan wanneer partijen zouden afhaken. Dat is wat je noemt samenwerken en continu verbetering doorvoeren. Twee kernelementen binnen de RSPO.

Stevige basis

Bij het afsluiten van de rondetafelconferentie wordt nog eens stilgestaan bij de samenwerking door de jaren heen. Ook het belang van een goede koers wordt benadrukt. De RSPO heeft een leidende rol en moet alle partijen op de juiste weg te houden. Dat gaat misschien niet altijd even snel, maar wel op grond van een stevige basis. Hier is het Afrikaanse spreekwoord op zijn plaats: Wie snel wil gaat alleen, wie ver wil gaat samen.

Auteur: Eddy Esselink is werkzaam bij MVO, kennispartner van VMT. 

Reageer op dit artikel