nieuws

CBL: ‘Supermarkten hebben weinig invloed op prijs in de keten’

Algemeen

CBL: ‘Supermarkten hebben weinig invloed op prijs in de keten’

In de tweede kamer wordt gekeken naar de begroting van het nieuwe Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2019. Ook de prijs die de boer krijgt voor zijn product wordt dan ter discussie gesteld. Supermarkten blijken hier vrijwel geen invloed op te hebben, zeggen ze zelf.

In de begroting zelf heeft minister Schouten geen extra geld gereserveerd voor implementatie van de nieuwe landbouwvisie. In haar visie wil Schouten naar kringlooplandbouw. De komende tijd zal de uitvoering van de visie vormgegeven worden – intern en met maatschappelijke partijen. Daarvoor zal werkbudget beschikbaar worden gemaakt. Verder stelt de minister dat de LVN-visie richtinggevend is. En dat waar kennis- en innovatieopgaven liggen, de LNV-visie zal worden verbonden aan de uitwerking van de innovatieaanpak onder het thema Landbouw, Water, Voedsel.

Als laatste meldt Schouten dat de lopende projecten bijdragen aan de doelen van de LVN-visie. Als voorbeeld noemt zij het advies dat de commissie Grondgebondenheid heeft opgesteld voor mineralenkringlopen en om veevoer meer lokaal te produceren.

Zandloper

“Vaak wordt de voedselketen voorgesteld als een zandloper, met in het midden slechts een handje vol supermarkten die allesbepalend zouden zijn”, vertelt Marc Jansen, directeur van het CBL. “Wij hebben voor een aantal ketens in beeld gebracht hoe de volumestromen lopen. Hieruit blijkt hoeveel de Nederlandse land- en tuinbouwsector exporteert. Op die hoogwaardige kwaliteitsexport is iedereen trots, ook wij. Maar Nederlandse supermarkten hebben hier voor zowel prijs- als kwaliteitseisen geen enkele invloed op.”

Volgens het CBL,  de brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven, zijn ketens vaak ingewikkelder dan men denkt. Daarom heeft het CBL zes ketens volledig in kaart gebracht. Het gaat hierbij om de appelketen, eierketen, tomatenketen, uienketen, varkensketen en zuivelketen.

Appelketen

In Nederland is er een productie van 317 miljoen kilo aan appels. 204 miljoen kilo hiervan wordt geïmporteerd en 179 kilo geëxporteerd.  De appels gaan naar groothandels en serviceproviders, de levensmiddelenindustrie en groentesnijderijen. Een gedeelte wordt gebruikt als veevoer en uiteindelijk komt er maar 35 procent van de totale productstroom terecht in de supermarkt.

Eierketen

In de eierketen wordt er een productie gedraaid van meer dan tien miljard eieren. Hiervan komt maar negentien procent in de supermarkt te liggen. De rest gaat naar speciaalzaken, foodservice of is voor export.

Tomatenketen

De tomatenketen heeft een productie van 890 miljoen kilo in Nederland. 231 miljoen kilo wordt geïmporteerd. 1083 miljoen kilo wordt uiteindelijk weer geëxporteerd. Negen procent van de totale productie komt daardoor terecht in de supermarkt.

Uienketen

In de uienketen komt het laagste aantal van de gedraaide productie in de supermarkt terecht. Slechts twee procent van de 1659 miljoen kilo uien komt in de schappen te liggen. 1476 miljoen kilo wordt namelijk geëxporteerd, de rest komt te liggen in bijvoorbeeld groentezaken of wordt gebruikt al veevoer.

Varkensketen

Er zijn meer dan vijftien miljoen vleesvarkens in Nederland. Uiteindelijk komt achttien procent van de totale productstroom van varkensvlees en varkensvleeswaren in de supermarkt te liggen. Veel varkens worden ook geëxporteerd. Naast de ruim 15 miljoen varkens die in Nederland bleven, werden er in 2016 16.138 fokvarkens, 6.467.797 biggen, 3.174.009 vleesvarkens, 621.952 zeugen geëxporteerd.

Zuivelketen

In de zuivelketen komt slechts 30 procent van de totale productstroom van zuivelproducten in Nederland terecht bij de supermarkt. Daarnaast is er in de zuivelketen een grote reststroom, die bestaat uit onder meer wei uit kaasproducten.

 

Reageer op dit artikel