nieuws

‘Sustainable Development Goals worden amper gebruikt in bedrijfsstrategie’

Algemeen

‘Sustainable Development Goals worden amper gebruikt in bedrijfsstrategie’

Drie jaar geleden werden de Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgelegd door de Verenigde Naties (VN). Uit onderzoek van adviesbureau Sustainalize in samenwerking met Tilburg University blijkt dat Nederlandse bedrijven deze duurzame ontwikkelingsdoelen maar beperkt gebruiken.

Uit het rapport blijkt dat 93% van de ondernemingen aan geeft vertrouwd te zijn met de SDG’s. 59% daarvan geeft aan de SDG’s ook te gebruiken bij hun strategieontwikkeling.

 

Sustainalize onderzocht of en hoe grote Nederlandse bedrijven de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) bij hun strategieontwikkeling betrekken en of de doelen in de bedrijfsstrategie zijn geïntegreerd. 168 bedrijven reageerden op een uitgestuurde enquête. Ook werden er diepte-interviews uitgevoerd met 15 ondernemingen, waaronder Unilever, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, Bavaria, ABN AMRO, Rabobank, ING Bank en ASN Bank.

 

“Na drie jaar kennismaken met de SDG’s is nu het ideale moment om ze echt te integreren in het strategie-ontwikkelingsproces”, aldus onderzoekers Rob van Tilburg en Chiara Zeeuw van Sustainalize. “Zeker met het jaar 2020 in zicht, waar veel bedrijven hun lopende strategie op hebben ge-end, vormen aankomende strategie-herzieningen een uitgelezen kans om de SDG’s daar een volwaardige plek in te geven.”

 

Bestaand beleid communiceren

De respons op de enquête was groot. De onderzoekers merkten dat de doelen zeker bekend waren bij het bedrijfsleven. De diepte-interviews met de bedrijven temperen echter het enthousiasme van het onderzoeksbureau. De meeste bedrijven kiezen er voor om alleen te focussen op SDG’s waar ze nu echte impact hebben.

 

De ondernemingen kijken tot nu toe hoe ze nu al een bijdrage leveren aan de verschillende SDG’s. Een lopend traject over energiebesparing draagt bij aan SDG 7: Betaalbare en duurzame energie. Volgens Sustainalize lijkt het alsof de SDG’s vooral worden toegepast om bestaand beleid te communiceren.

 

De SDG’s zijn voor ons vooral een gemeenschappelijke taal om over de duurzaamheidsuitdagingen te communiceren en dialoog te voeren. Vanuit ons geformuleerde ondernemingsbeleid kunnen we laten zien aan welke SDG doelstellingen we een bijdrage leveren’, zegt FrieslandCampina in het rapport.

 

Koplopers duurzaamheid

Volgens Sustainalize moeten de SDG’s niet alleen gebruikt worden als communicatiemiddel, maar inspiratie zijn voor nieuw beleid. Het onderzoeksbureau merk ook op dat veel van de door hen geïnterviewde bedrijven wel degelijk koploper in hun sector zijn op het gebied van duurzaamheid.

 

Enkele bedrijven die zij interviewden waren zelfs betrokken bij de totstandkoming van de SDG’s zoals Unilever, AkzoNobel en DSM. Dat zij hun duurzaamheidsbeleid niet herijkten op basis van de gelanceerde SDG’s is niet verwonderlijk omdat hun duurzaamheidsvisie juist mede de SDG’s vormden, aldus de onderzoekers.

 

Redenen

Sustainalize formuleert vier redenen waarom bedrijven de duurzame ontwikkelingsdoelen nog niet in hun strategie opnemen. De doelen zijn nog relatief jong. “Eind 2015 werden ze gelanceerd, terwijl veel ondernemingen een strategiehorizon tot 2020 hanteren. Er heeft nog geen strategie herzieningsproces plaatsgevonden.”

 

De doelen worden ook gezien als de verantwoordelijkheid van de duurzaamheidsmanager en minder van de strategieverantwoordelijken. Daarnaast gebruiken bedrijven klassieke strategisch managementmodellen waarin de SDG’s niet zijn opgenomen.

 

Sustainable Development Goals

 

De VN bracht in september 2015 zeventien ontwikkelingsdoelen gericht op een aantal wereldwijde maatschappelijke opgaven. De doelen zijn:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

 

 

 

Reageer op dit artikel